Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Duchovný život

Prehľad pôsobenia a príhovorov Svätého Otca

Published in

Aktuálne uvádzame prehľad za október 2016 až február 2017. Postupne bude dopĺňaný.

Prehľad pôsobenia Svätého Otca vo februári 2017

Tvíty:
Pôstne obdobie nás mocne vyzýva k obráteniu: volá nás vrátiť sa k Bohu s celým srdcom.
Pôst neznamená len zriecť sa chleba. Znamená to tiež podeliť sa o chlieb s hladným.
Pôst je nový začiatok, cesta vedúca k cieľu, ktorý je istý: k Veľkej noci Pánovho vzkriesenia, víťazstvu Krista nad smrťou.
V srdci kresťana je vždy radosť. Vždy. Radosť, ktorú prijímame ako dar a udržiavame si ju, aby sme sa s ňou delili so všetkými.
Nepodceňujme hodnotu príkladu, lebo má väčšiu silu než tisíce slov, tisíce „lajkov“ alebo „retweetov“, tisíce videí na youtube.

Modlitby chorých a za chorých

Published in

Modlitba za chorých

Môj Bože, tento chorý, ktorý je pred Tebou, Ťa prišiel prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie: to, čo si praje a považuje pre seba za najdôležitejšie.

Ty však, Pane, vlož mu do srdca tieto slová: "Dôležité je, aby bola zdravá duša!" Pane, vo všetkom nech sa naplní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však Tvoja svätá vôľa, potom nech nesie ďalej svoj kríž.

Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: "Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti." Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu bolesti. Nech sa na ňom naplní Tvoja svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví Tvoja Božská láska. (3x Sláva Otcu)

Modlitby chorého

Modlitba za úctu k životu

Published in

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Očakávame a prosíme o dar Ducha Svätého spolu s Pannou Máriou, ktorá bola plná Ducha Svätého

Published in

Na prijatie Ducha Svätého je potrebné zotrvať s Pannou Máriou na modlitbách tak, ako to urobili aj apoštoli. Očistime si srdce a prosme o neho. Zanechajme hriechy a vráťme sa k Otcovi.

(Tu môžete nájsť preklad videa, ktoré sa nachádza pod týmto textom. Prajeme vám povzbudenie na duši...)
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6,6)

Regina Coeli - Raduj sa nebies Kráľovná, pre potešenie duše

Published in

Pár tónov pre potešenie duše. Namiesto modlitby Anjel Pána sa modlievame počas veľkonočného obdobia modlitbu Regina Coeli - Raduj sa nebies Kráľovná. (Je potrebné si zapnúť reproduktory alebo sluchátka)

Regina coeli, laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia,
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Raduj sa, nebies Kráľovná
Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,

Benedikt XVI. povzbudzuje kňazov: posväcujte veriacich, prežívajte svätú omšu a buďte viac v spovedelniciach

Published in

Vatikán (5. mája, RV) – Pápež Benedikt XVI. dnes počas generálnej audiencie predniesol nasledujúcu katechézu:

Drahí bratia a sestry,

Svätý Ján Mária Vianney - v pokušení musím Pána prosiť o milosť

Published in

Milí priatelia!

Dovoľte, aby sme v tomto roku kňazov, v ktorom sa osobitne povzbudzujeme životom sv. Jána Mária Vianneya, vám ponúkli niektoré z jeho kázní, ktoré hovoril svojim veriacim v Arse.
...................
Sv. Ján Mária hovorí o pokušeniach:

Sviatok a úcta k Božiemu milosrdenstvu

Published in

Milí bratia a sestry!

Prvá nedeľa po Veľkej noci sa nazýva aj nedeľou Božieho milosrdenstva, kedy nám Boh ponúka aj osobitné milosti, ak ich chceme prijať. Ak by ste sa chceli o tejto úcte a o sv. sestre Faustíne, ktorú Pán Ježiš Kristus nazýval ako "sekretárku svojho milosrdenstva" dozvedieť viac, chceme vám dať do pozornosti napríklad internetovú stránku:
www.boziemilosrdenstvo.sk a
http://www.milosrdenstvo.sk/index.php?option=com_content&view=article&id...
kde môžete nájsť viac informácií. Tak isto je to Denník sv. sestry Faustíny, kde nájdete veľmi pekné duchovné podnety pre svoj život.

Myšlienky pátra Pia o modlitbe

Published in

Milí priatelia, znovu vám ponúkame niekoľko myšlienok o modlitbe. Iste je to i preto, aby sme v tomto pôstnom čase obnovili svoju modlitbu, pristúpili ku sviatosti zmierenia a vyznali svoje hriechy. Iba tak do našich sŕdc bude môcť prúdiť Božia láska, Božia milosť. Využime tento milostivý čas, ktorý sa v našom živote už nebude opakovať, pretože každý deň nášho života je jedinečný a jediný. Páter Pio rozpráva o modlitbe svojim duchovným deťom:

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.
DEJINÁM

Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevy¬hrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.
LISTY PÁTRA PIA

Svätý otec Benedikt XVI. nás povzbudzuje do pôstneho obdobia - urobiť radikálnu zmenu vo svojom živote

Published in

Milí priatelia vo farnosti Stupavy, Mástu a Borinky!

Čo pre nás znamená pôstne obdobie a čo v ňom môžeme urobiť?

Published in

Popolcovou stredou začíname 40 dňové pôstne obdobie. Je to predovšetkým čas milosti, ktorý nám Pán Boh dáva. Je to čas prípravy na Veľkú noc. Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás pôst znamená. Kresťanstvo, viera a tradícia Katolíckej cirkvi nám ponúkajú veľkú milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to však vlastne to pokánie je?

Ako prekonávať pokušenia podľa svätej sestry Faustíny Kowalskej

Published in

Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Krakove, kde rehoľná sestra Faustínka Kowalská prežila dlhé obdobie svojho života, vyjadril túžbu, aby sa posolstvo Božieho milosrdenstva rozšírilo do celého sveta. Toto posolstvo je spojené s jej životom, ktorý prežívala podľa vôle svojho Majstra a Ženícha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Veľká časť z tohto posolstva je zapísaná v takzvanom Denníčku, ktorý písala z poslušnosti Božiemu príkazu, ktorý dostala, a tak isto na podnet svojho spovedníka. Cirkev tento spis prijala ako svedectvo a povzbudenie pre všetkých veriacich, keď bola sestra Faustína v r. 1993 blahorečená a neskôr v roku 2000 svätorečená.

Sila modlitby sv. ruženca a získanie odpustkov pri tejto modlitbe

Published in

Nachádzame sa v mesiaci októbri, ktorý je ružencovým mesiacom. V tomto mesiaci slávime aj sviatok ružencovej Panny Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou svätého ruženca. 7. októbra slávime spomienku Ružencovej Panny Márie.

Prečo prichádzajú depresie a smútok?

Published in

Rád by som vám znovu ponúkol niekoľko podnetov na zamyslenie podľa témy, ktorú často spomína sv. Otec Benedikt XVI. Ide o koreň depresií a smútku. Myslím že to bolo počas leta, kedy som mal možnosť prečítať si niečo z časopisu Risurrezione, ktorý vydáva komunita Cenacolo, kde sa nachádzajú chlapci a dievčatá, ktorí majú závislosť na drogách alebo iný podobný problém. Veľmi ma vtedy oslovila jedna myšlienka, ktorá bola napísaná vo svedectve jedného z týchto mladých ľudí: treba sa oslobodiť od otroctva egoizmu a žiť pre lásku. Vtedy som si uvedomil aká veľká je to pravda aj v mojom prípade. Ako veľmi všetci trpíme touto závislosťou na egoizme.

Čo sú to odpustky a ako ich pochopiť

Published in

Dovoľte niekoľko slov, na tému čo to sú odpustky a prečo je dobré ich získať. Predstavme si deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili.

Syndikovať obsah