Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Články

Veľké povzbudenie - život svätej Gemmy Galgani

Published in

Pred niekoľkými dňami som mal možnosť nájsť krásny výťah zo života svätej Gemmy Galgany. Ide o mladé dievča z Talianska, ktoré zomrelo vo veku 25 rokov. Svoj život obetovala tým spôsobom, že Pánovi Ježišovi vždy ponúkla niekoľko rokov zo svojho života za tých, ktorí potrebovali pomoc, napríklad uzdraviť sa z nejakej choroby. Veľa trpela, mala osobitnú milosť, byť účastná utrpenia Pána Ježiša Krista celkom zvláštnym spôsobom - cez stigmy a ďalšie formy utrpenia. Veľmi skoro stratila rodičov, je osobitne patrónom pri strate rodičov, v pokušení a lekárnikov. Prekonala veľmi veľa a veľmi ťažkých pokušení.

Čo znamená bojovať proti chudobe?

Published in

V nedávnom posolstve k 42. svetovému dňu pokoja, Svätý Otec Benedikt XVI. napísal text, v ktorom všetkých vyzval na boj proti chudobe. Chudoba sa totiž čoraz viac rozrástla, a to nielen materiálne, ale i morálne. Zväčšili sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými, a tieto rozdiely často zapríčiňujú i biedu morálnu.

Syndikovať obsah