Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Články

Čo znamená bojovať proti chudobe?

Published in

V nedávnom posolstve k 42. svetovému dňu pokoja, Svätý Otec Benedikt XVI. napísal text, v ktorom všetkých vyzval na boj proti chudobe. Chudoba sa totiž čoraz viac rozrástla, a to nielen materiálne, ale i morálne. Zväčšili sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými, a tieto rozdiely často zapríčiňujú i biedu morálnu.

Syndikovať obsah