Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Články

Sila modlitby sv. ruženca a získanie odpustkov pri tejto modlitbe

Published in

Nachádzame sa v mesiaci októbri, ktorý je ružencovým mesiacom. V tomto mesiaci slávime aj sviatok ružencovej Panny Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou svätého ruženca. 7. októbra slávime spomienku Ružencovej Panny Márie.

Prečo prichádzajú depresie a smútok?

Published in

Rád by som vám znovu ponúkol niekoľko podnetov na zamyslenie podľa témy, ktorú často spomína sv. Otec Benedikt XVI. Ide o koreň depresií a smútku. Myslím že to bolo počas leta, kedy som mal možnosť prečítať si niečo z časopisu Risurrezione, ktorý vydáva komunita Cenacolo, kde sa nachádzajú chlapci a dievčatá, ktorí majú závislosť na drogách alebo iný podobný problém. Veľmi ma vtedy oslovila jedna myšlienka, ktorá bola napísaná vo svedectve jedného z týchto mladých ľudí: treba sa oslobodiť od otroctva egoizmu a žiť pre lásku. Vtedy som si uvedomil aká veľká je to pravda aj v mojom prípade. Ako veľmi všetci trpíme touto závislosťou na egoizme.

Otázka: môžem čítať horoskopy alebo nie? Môžu mi škodiť?


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Pred niekoľkými dňami som mal zaujímavý rozhovor s osobami, ktoré sa pýtali na veľa vecí ohľadom ezoteriky a okultizmu. Myslím, že bude potrebné alebo lepšie povedané osožné, napísať niekoľko riadkov aj na tomto mieste, aby sme spoznali viac z týchto tém. Bohužiaľ sú dnes veľmi rozšírené, nepoznané, a tak veselo pôsobia na kresťanov bez toho, že by o tom vedeli. Nasledujúce informácie som získal od bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vdp. Antona Solčianskeho, bývalého exorcistu v Čechách Vojtecha Kodeta a na Slovensku známeho exorcistu a prednášateľa Eliasa Vellu.

Čo sú to odpustky a ako ich pochopiť

Published in

Dovoľte niekoľko slov, na tému čo to sú odpustky a prečo je dobré ich získať. Predstavme si deti, ktoré sa hrajú na ulici s futbalovou loptou. Náhodou kopnú loptu do susedovho okna a rozbijú ho. Pani suseda vyjde na ulicu síce nahnevaná, ale pre svoju lásku k deťom sa upokojí a odpustí im, že to urobili. Povie im však, že bude dobré, aby škodu nahradili, teda cez svojich rodičov sa postarali, aby jej okno znovu zasklili.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri príležitosti otvorenia Roku kňazov - duchovné povzbudenie aj v náročných podmienkach

Published in

V piatok 19. júna 2009, na sviatok Božského srdca Ježišovho, sa o 10.00 stretol v Katedrále svätého Martina v rámci slávnostnej svätej omše bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský s kňazmi svojej diecézy, a to pri príležitosti otvorenia Roku kňazov. Homíliu, ktorú predniesol, prinášame v plnom znení:

Drahí bratia v kňazskej službe.
Svätý otec Benedikt XVI. nás obdaroval ďalším vzácnym darom. Na záver roku svätého Pavla nás pozýva, aby sme v nasledujúcom roku slávili Rok kňazov. Je to výborná príležitosť pre všetkých, aby sme si hlbšie uvedomili, či už kňazi ale i laici, všetci spoločne, čo znamená kňaz.

Kristova vernosť, kňazská vernosť – téma Roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 16. marca počas audiencie pre členov Kongregácie pre klérus (ide o zvláštnych pomocníkov Svätého Otca pre kňazov) oznámil svoj úmysel vyhlásiť Rok kňazov, ktorý sa začína 19. júna t.r., na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude trvať do 19. júna 2010. Na tento rok pripadne aj 150. výročie smrti svätého farára z Arsu, Jána Máriu Vianneya, ktorý bol opravdivým príkladom pastiera v službe veriacim. Svätý Otec uviedol vo svojom príhovore dôvod tohto vyhlásenia. Praje si: „...presnejšie povzbudiť kňazov v úsilí o duchovnú dokonalosť, na ktorej nadovšetko závisí efektivita ich služby“.

Otázka: Aký postoj zaujať k osobe Dr. Jozefa Tisu?

Published in

Milí priatelia farnosti Stupava! Prečo ponúkame tento článok alebo možnosť? Je to preto, že osoba Dr. Jozefa Tisu je dnes veľmi diskutovaná a mnohí sú z tejto diskusie zmätení. Naviac je táto téma spájaná i s Cirkvou a kňazmi. Starší si prirodzene mnoho pamätajú, ale mladší sa snažia naštudovať si tieto veci z literatúry alebo iných zdrojov. Všeobecne je prijímaná mienka, že osoba Jozefa Tisu je veľmi negatívnou osobou slovenských dejín. Poznáme však historické fakty? Drvivá väčšina občanov vtedajšieho Slovenského štátu bola Jozefovi Tisovi naklonená. Konali sa za neho modlitby. Prečo mali títo naši predkovia tento postoj? Je potrebné, aby sme poznali hlbšie historické skutočnosti a situáciu v období rokov cca. 1938 až 1947. Bohužiaľ sa dnes stáva, že prostredníctvim médií sú rozšírené názory, ktoré plne nezodpovedajú historickým skutočnostiam. Teda sú tendenčné alebo určitým smerom ideovo orientované s cieľom vytvoriť určitú mienku. Na tom sa dnes zhodujú historici, ktorí chcú k dejinám nášho Slovenska pristupovať objektívne. Vieme to aj na príklade "temného stredoveku", ktorý v skutočnosti temným nebol, ale je potrebné správne vysvetliť a osvetliť tieto fakty, o čo sa budeme v budúcnosti snažiť.

Preto, ak sa rozhodnete dozvedieť viac, ponúkame vám ukážku z archívu Slovenskej televízie s názvom Sféry dôverné, kde boli uvedené niektoré historické fakty. Môžete si ich vypočuť a utvoriť si svoj vlastný názor na túto otázku. Diskusie sa zúčastnili súčasní odborníci zo Slovenska v oblasti cirkevných, ale i svetových dejín.

„Láska je možná!“

Published in

Milí priatelia! Ponúkame vám ďalšie zo svedectiev, ktoré sú skutočne "proti prúdu" ak sledujeme súčasný svet. Veríme, že vás povzbudia a ukážu viac svetla na ceste povolania k manželstvu. Veď cesta šťastia je vždy tá proti prúdu... a oplatí sa s pomocou Božou! Zároveň je na tomto mieste potrebné povedať, že takéto svedectvá uverejňujeme z dôvodu, že informácií v tejto oblasti je veľmi veľa, ale sú veľmi často namierené proti rodine, proti skutočnej láske chlapca a dievčaťa, snúbencov i manželov. Navyše tieto informácie sú šírené bez akýchkoľvek ohľadov alebo úcty a majú za následok stroskotanie mnohých vzťahov mladých ľudí a manželstiev vôbec. Chceme napomôcť tomu, aby táto láska nebola chápaná iba čisto ako zmyselná, na chvíľu, bez úprimnosti a ochoty obetovať sa pre toho druhého človeka, ale aby osoba toho druhého človeka bola skutočne osobou, Božím dieťatom, ktoré si ja sám musím vážiť s jeho telom i dušou.

Čistota dáva nášmu životu hĺbku. Prvú augustovú sobotu uplynul rok, čo som vstúpila do sviatostného manželského zväzku. Svojho manžela poznám šesť rokov. Kým sme sa vzali, spoznávali sme sa päť rokov.

Som šťastne vydatá

Published in

Keďže dnes nie je tabu hovoriť o čomkoľvek verejne , zvlášť o veciach, ktoré by mali zostať v našom súkromí, ponúkame tu svedectvo jednej mladej manželky, ktoré sa vyjadruje aj k tejto téme. Dnes nemá nikto zábrany sa pýtať, či môže robiť zle, či môže propagovať niečo, čo človeku škodí. O to väčšmi je potrebné sa povzbudiť na tom, čo je pravdivé a hovoriť pravdu. Preto ponúkame toto svedectvo, ktoré bude pre mnohých iste veľkým povzbudením, ale i výzvou na zmenu života, výzvou veľmi veľkou, ale nie nemožnou, výzvou k šťastiu. Kto môže pochopiť, nech pochopí.

Božie milosrdenstvo nám zachránilo synčeka

Published in

Keď naše dcérky trochu podrástli (Anka mala 9, Monika 8 a Magda 5 rokov), začali sme prosiť Pána Boha, aby nás obdaroval ešte jedným dieťaťom. Po piatich mesiacoch čakania, keď nič nenaznačovalo, že by sa naša nádej mala splniť, išla som k lekárovi. Zistil, že príčinou problémov môže byť dosť veľká cysta (5x6 cm). Začala som sa liečiť. Keď však ani farmakologické ani hormonálne lieky nezabrali, ostala jediná možnosť – operácia. Keď bol už určený termín operácie a všetko bolo pripravené, zrazu som zistila, že som v požehnanom stave. Aj keď nás lekár upozornil na veľké riziko tohto tehotenstva, naša radosť nemala hraníc. Úplne sme uverili Bohu a ochranu nášho dieťaťa sme zverili Panne Márii.

Začíname mesiac máj ružencom s Pannou Máriou

Published in

Prežívajúc toto radostné veľkonočné obdobie, máme ešte jeden dôvod k radosti: začíname mesiac máj, ktorý je venovaný Panne Márii. Nech každý májový deň patrí ešte viac našej Kráľovnej a Matke. Odovzdávajme jej s jednoduchosťou všetko, čo nás bude stretať, radosti i bolesti, skúšky i utrpenia.

Darujme Panne Márii každý deň nanovo svoje srdce. Buďme verní v modlitbe ruženca. Modlime sa ho spoločne v rodinách. Iba obnovením spoločnej modlitby môže zavládnuť pokoj v našich rodinách.

Svätý otec Ján Pavol II. v liste Rosarium Virginis Mariae nám hovorí:

Nájdi pokoj pre svoje srdce

Published in

Pokoj je túžba, ktorú sám Stvoriteľ vložil do ľudského srdca. Sme svedkami, že je stále viac nepokoja v ľudských srdciach, rodinách, medziľudských vzťahoch i vo svete. Práve preto nás Matka Mária pozýva na modlitbu za pokoj.

Tak ako jeden hriech zapríčiňuje ďalší, rovnako sú navzájom medzi sebou spojené modlitba, pokoj, odpustenie, láska a radosť. Ak sa rozhodneme pre modlitbu alebo pre odpustenie, určite vo svojom živote zakúsime pokoj.

Potrebujem vo svojom živote modlitbu?

Published in

Zatiaľ som sa nemodlil alebo len veľmi málo, ale chcel by som začať.

Aj s modlitbou, keď začíname, ide to postupne, po krokoch. Najskôr človek nevydrží veľa a musí sa prinútiť svojou vôľou. Vždy je pre nás ľahšie pozerať televízor alebo robiť niečo pohodlnejšie, ale hneď ako sa začneme modliť, začneme byť unavení a ide nám to ťažko, zápasíme s roztržitosťou a starosťami...

Čo mi to teda prinesie, keď sa budem modliť?

Počúvaj, čo ti hovorí Pán Ježiš

Published in

Deti, chcem vám rozprávať o poslušnosti. Ja, ako váš Boh som vám poslušný. Chránim vás, keď ma o to žiadate. Poskytnem svoju pomoc, keď mi o nej hovoríte. Ja som pre vás stvoril nádherný svet, aby ste spoznali lásku, aby ste si zaslúžili nebo. Ja, váš Boh vkladám svoj podiel. Teraz vás žiadam, aby ste urobili ten váš. Hovorím iba kvôli mojej starosti o vás, deti moje. Váš svet, tak zničený ako je, hľadá, ako by vás pomýlil, aby ste si mysleli, že poslušnosť je negatívna vec, ktorá vás oslabuje. Uisťujem ťa, dieťa moje, ja som mocný. Som Ježiš Kristus a keď sa pozrieš na môj čas, ktorý som strávil vo vašom svete, uvidíš, že som bol poslušný všetkým, ku ktorým ma poslušnosť viazala. Bol som poslušný Bohu.

Veľké povzbudenie - život svätej Gemmy Galgani

Published in

Pred niekoľkými dňami som mal možnosť nájsť krásny výťah zo života svätej Gemmy Galgany. Ide o mladé dievča z Talianska, ktoré zomrelo vo veku 25 rokov. Svoj život obetovala tým spôsobom, že Pánovi Ježišovi vždy ponúkla niekoľko rokov zo svojho života za tých, ktorí potrebovali pomoc, napríklad uzdraviť sa z nejakej choroby. Veľa trpela, mala osobitnú milosť, byť účastná utrpenia Pána Ježiša Krista celkom zvláštnym spôsobom - cez stigmy a ďalšie formy utrpenia. Veľmi skoro stratila rodičov, je osobitne patrónom pri strate rodičov, v pokušení a lekárnikov. Prekonala veľmi veľa a veľmi ťažkých pokušení.

Syndikovať obsah