Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Články

Matky svedčia o potrate - "Nerobte to!"

Published in

Aj keď som bola veriacou katolíčkou, šla som na potrat, lebo som si myslela, že mám právo rozhodnúť sa sama. Prečo som sa nerozhodovala pred Bohom? Moje boľavé svedomia a ubolená duša ma sprevádzali celý môj život. Je to rana, ktorá sa nedá nikdy zahojiť, je to horšie ako rakovina. Tým chcem všetky ženy a dievčatá poprosiť: „Nerobte to!... Je to vražda, nedá sa ničím ospravedlniť a len Pán Boh milosrdný rozhodne, čo s nami bude. Ako sa postavíme pred jeho tvár? Aj keď som sa vyspovedala z tohto činu, veľmi sa bojím Božieho trestu, ale nech sa stane Božia vôľa. Čo on rozhodne, všetko prijímam.

Anna Mária z Košíc

Svedectvo zdravotníčky - záchrana alkoholika

Published in

Keďže praxujem v nemocnici, stretávam sa s mnohými osudmi ľudí a tak to bolo i pred Vianocami. Starala som sa o dvoch pacientov na izbe, a jeden mal už smrť predo dverami. Bol to muž-alkoholik, ktorý sa už liečil na túto chorobu, ktorá je veľmi rozšírená v tomto svete no vždy padol. Jeho rodinu oboznámili s jeho vážnym stavom a prišli za ním, jeho manželka ho s tou najväčšou láskou oholila a upravila. Keď si len predstavím, čo jej mohol spôsobovať, tým, že bol alkoholik a ona sa ešte oňho s toľkou láskou starala, tak naozaj klobúk dole. Zavolali k nemu kňaza a prijal sviatosť pomazania chorým. Pre mňa to bolo neskutočné milosrdenstvo nášho Otca, ktorý je naozaj milosrdný až do konca života.

Niekoľko slov o Matke Tereze - "Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou každého kresťana - mňa i teba"

Published in

V nedeľu 19. októbra 2003 Svätý Otec blahorečil Matku Teréziu z Kalkaty. Výzva, ktorú Ježiš roku 1946 adresoval Matke Terézii: „Poď a buď mojím svetlom,“ znova zaznela na Námestí svätého Petra ako výzva všetkým kresťanom, aby Kristovým svetlom premieňali svet v temnosti civilizácie smrti.

Sviatok a úcta k Božiemu milosrdenstvu

Published in

Milí bratia a sestry!

Prvá nedeľa po Veľkej noci sa nazýva aj nedeľou Božieho milosrdenstva, kedy nám Boh ponúka aj osobitné milosti, ak ich chceme prijať. Ak by ste sa chceli o tejto úcte a o sv. sestre Faustíne, ktorú Pán Ježiš Kristus nazýval ako "sekretárku svojho milosrdenstva" dozvedieť viac, chceme vám dať do pozornosti napríklad internetovú stránku:
www.boziemilosrdenstvo.sk a
http://www.milosrdenstvo.sk/index.php?option=com_content&view=article&id...
kde môžete nájsť viac informácií. Tak isto je to Denník sv. sestry Faustíny, kde nájdete veľmi pekné duchovné podnety pre svoj život.

Kardináli Bertone a Sodano: Cirkev stojí pri svojom pastierovi

Published in

Vatikán (7. apríla, RV) - Cirkev stojí pri svojom pastierovi. Včera, popri mnohých prejavoch solidarity a náklonnosti Benediktovi XVI, ktoré prichádzajú zo všetkých strán, vynikli slová vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho a Angela Sodana, dekana Kolégia kardinálov. „Benedikt XVI. je silným pápežom, pápežom tretieho tisícročia“, povedal kardinál Tarcisio Bertone vo svojom príhovore novinárom na letisku v Santiagu de Čile, kam včera pricestoval, aby navštívil ľudí postihnutých zemetrasením. „Na deň Zmŕtvychvstania,“ poznamenal kardinál, bolo Svätopeterské námestie „plné mladých“, ktorí pápežovi prišli vyjadriť svoje nadšenie a solidaritu.

Nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ponúkame vám správu zverejnenú Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska, ktorá uvádza výsledky nového vedeckého výskumu.

Povzbudenie v pôstnej dobe - život otca Pia z Pietrelciny

Published in

Milí priatelia, pred časom som dostal emailom zaujímavú prezentáciu o živote otca Pia z Pietrelciny. Preto by som ju chcel ponúknuť aj ostatným, ktorí navštívia túto stránku, aby sme sa povzbudili k životu svätosti, k čomu nás pozýva aj II. vatikánsky koncil a Ján Pavol II. v liste na začiatku nového milénia - Novo millenio ineunte.

Iste sa nad slovom svätosť dnes mnohí pousmejú, ako nad niečim absolútne prekonaným. Skúsenosť nás však presvedčila o inom. Skutočná radosť sa dosahuje životom pokánia, modlitby a obety. Preto všetkým v mene farnosti prajem požehnanie Božie v tomto pôstnom čase a skutočnú dobrú prípravu na Veľkonočné sviatky.

Prezentáciu si môžete otvoriť kliknutím na priložený súbor.

Myšlienky pátra Pia o modlitbe

Published in

Milí priatelia, znovu vám ponúkame niekoľko myšlienok o modlitbe. Iste je to i preto, aby sme v tomto pôstnom čase obnovili svoju modlitbu, pristúpili ku sviatosti zmierenia a vyznali svoje hriechy. Iba tak do našich sŕdc bude môcť prúdiť Božia láska, Božia milosť. Využime tento milostivý čas, ktorý sa v našom živote už nebude opakovať, pretože každý deň nášho života je jedinečný a jediný. Páter Pio rozpráva o modlitbe svojim duchovným deťom:

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.
DEJINÁM

Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevy¬hrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.
LISTY PÁTRA PIA

Svätý otec Benedikt XVI. nás povzbudzuje do pôstneho obdobia - urobiť radikálnu zmenu vo svojom živote

Published in

Milí priatelia vo farnosti Stupavy, Mástu a Borinky!

Čo pre nás znamená pôstne obdobie a čo v ňom môžeme urobiť?

Published in

Popolcovou stredou začíname 40 dňové pôstne obdobie. Je to predovšetkým čas milosti, ktorý nám Pán Boh dáva. Je to čas prípravy na Veľkú noc. Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás pôst znamená. Kresťanstvo, viera a tradícia Katolíckej cirkvi nám ponúkajú veľkú milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to však vlastne to pokánie je?

V čom je okultizmus a ezoterika nebezpečná pre deti, čo hovoria odborníci na duchovný život na Harryho Pottera


Možno sa to ani nezdá pravdepodobné, ale tak isto deti, ako aj my všetci, sme dnes veľmi ohrození vlnou okultizmu a ezoteriky, ktorá sa veľmi voľne a bez zábran propaguje, a tak škodí mnohým ľuďom, ktorí sú možno presvedčení, že jej užívaním robia správnu vec, ktorá by im mala pomôcť. Opak je však pravdou, a preto chceme znovu napísať niečo o nebezpečenstve, ktoré deťom hrozí. Vojtech Kodet, O. Carm., súčasný generálny delegát Rádu karmelitánov v Čechách, kňaz, exercitátor a exorcista s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti, uvádza nasledovné informácie.

Zo svetáka svätec - svätý František z Assisi, nie je to povzbudením aj pre nás?

Published in

Vatikán (27. januára, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes počas generálnej audiencie predniesol nasledujúcu katechézu:

Drahí bratia a sestry,

v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove Cirkvi svojich čias zohrali Menší Bratia a Bratia Kazatelia, založení sv. Františkom z Assisi a sv. Dominikom z Guzman. Dnes by som vám chcel predstaviť postavu sv. Františka, skutočného velikána svätosti, ktorý si neustále podmaňuje srdcia mnohých ľudí rozličného veku i viery.

Svedectvo obrátenia od predmanželskej nečistoty - cítim veľkú lásku ku Kristovi ktorá má vytrhla z otroctva hriechu

Published in

Milí priatelia,

Znovu ponúkame jedno zo svedectiev tak aktuálnej témy, ktorou je predmanželská čistota. Akú radosť budeme môcť mať ja aj ty, keď sa zbavíme otroctva hriechu.
........................................................

Ako prekonávať pokušenia podľa svätej sestry Faustíny Kowalskej

Published in

Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Krakove, kde rehoľná sestra Faustínka Kowalská prežila dlhé obdobie svojho života, vyjadril túžbu, aby sa posolstvo Božieho milosrdenstva rozšírilo do celého sveta. Toto posolstvo je spojené s jej životom, ktorý prežívala podľa vôle svojho Majstra a Ženícha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Veľká časť z tohto posolstva je zapísaná v takzvanom Denníčku, ktorý písala z poslušnosti Božiemu príkazu, ktorý dostala, a tak isto na podnet svojho spovedníka. Cirkev tento spis prijala ako svedectvo a povzbudenie pre všetkých veriacich, keď bola sestra Faustína v r. 1993 blahorečená a neskôr v roku 2000 svätorečená.

Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi, psychotronikovi, astrológovi či magnetizérovi a ako ich rozlíšiť


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Syndikovať obsah