Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Články

Arcidiecézna púť detí v Marianke 2019

Published in


V sobotu 25. mája sa v Marianke konala púť detí Bratislavskej arcidiecézy.
Deti, ktoré sa púte zúčastnili, mohli putovať pešo buď z Rače alebo zo Stupavy.

Aj z našej farnosti Stupava sa vybralo niečo cez 50 pútnikov.
Na začiatku trasy pri kostole v Stupave dostal každý pútnik svoj vlastný Pútniček,
do ktorého sa zapisovali splnené úlohy na trase alebo už priamo v Marianke na jednotlivých stanovištiach.
Podarilo sa nám pomôcť upratať okolie jedného zastavenia krížovej cesty, rozosmiať animátorov, porozmýšľať o tom,
aká Panna Mária je a dozvedeli sme sa niečo aj o ešte nenarodených deťoch.

Každá skupinka mala svoju vlajku a hymnu.
Na obed sme dostali tradičné párky a púť sme ukončili slávnostnou svätou omšou.

Domov sme sa vrátili večer unavení, ale tešiaci sa na ďalšiu púť zas o rok :)

Prehľad pôsobenia a príhovorov Svätého Otca

Published in

Aktuálne uvádzame prehľad za október 2016 až február 2017. Postupne bude dopĺňaný.

Prehľad pôsobenia Svätého Otca vo februári 2017

Tvíty:
Pôstne obdobie nás mocne vyzýva k obráteniu: volá nás vrátiť sa k Bohu s celým srdcom.
Pôst neznamená len zriecť sa chleba. Znamená to tiež podeliť sa o chlieb s hladným.
Pôst je nový začiatok, cesta vedúca k cieľu, ktorý je istý: k Veľkej noci Pánovho vzkriesenia, víťazstvu Krista nad smrťou.
V srdci kresťana je vždy radosť. Vždy. Radosť, ktorú prijímame ako dar a udržiavame si ju, aby sme sa s ňou delili so všetkými.
Nepodceňujme hodnotu príkladu, lebo má väčšiu silu než tisíce slov, tisíce „lajkov“ alebo „retweetov“, tisíce videí na youtube.


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je
Syndikovať obsah