Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Veľká noc r. 2010

Nové číslo Občasníka sv. Jozefa - Veľká noc 2010

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí farníci a návštevníci tejto internetovej stránky, ponúkame vám nové číslo nášho farského časopisu Občasníka k tohoročným sviatkom Veľkej noci. Nech by i tento Občasník a myšlienky, ktoré v ňom uvádzame poslúžili Pánu Bohu na vzbudenie obrátenia našich sŕdc k nemu.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým prispievateľom a dobrodincom duchovným i materiálnym, ktorých zverujeme do Božského srdca Ježišovho.

Občasník si môžete stiahnuť v súbore dolu alebo prečítať jednotlivé články na našej internetovej stránke.

Čo slávime na Veľkú noc?

Published in

Milí farníci, v tomto článku sa pozrime na to, čo slávi Katolícka cirkev na Veľkú noc. Je potrebné o tom premýšľať každý rok nanovo, pretože naša pamäť je slabá, je zaťažená starosťami a trápeniami a každý rok si preto potrebujeme obnoviť myšlienky o tom, čo slávime na Veľkú noc.

Povedzme najprv jednu veľmi dôležitú vec. Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej rutiny, aby sme sviatky, či už sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili podľa istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov už urobili. Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho

Svätá omša

Published in

Pri mojom štúdiu na vysokej škole som sa stretol s rôznymi, väčšinou s negatívnymi názormi na Cirkev a vieru. Jedným z nich bol aj ten, že svätá omša sa nedá prežívať naplno ako niečo výnimočné, ale je úplne samozrejmé, ak je jej obsah vnímaný len veľmi povrchne. Dovolil som si zdvihnúť ruku a oponovať učiteľovi, ktorý však so mnou nesúhlasil. Tak som sa pri výbere témy záverečnej práce rozhodol, že sa mu pokúsim vyvrátiť jeho tvrdenia. A dovolím si tvrdiť, že sa mi to do určitej miery aj podarilo.

Keď spolu chodíme

Published in

Je to téma veľmi dôležitá a tak isto i žiadaná. Denne stretávame mnoho mladých ľudí a možno my sme tí mladí, ktorí cítia povolanie do manželstva, chceli by si raz založiť rodinu, oženiť alebo vydať sa, ale ako na to? Moja skúsenosť je tá, že mnohí mladí to majú veľmi ťažké,

Zamyslenie sa nad pokáním

Published in

Štyridsať dní pôstneho obdobia je pre každého veriaceho človeka dôkladnou prípravou na slávenie Veľkej noci. Tá oslava však nespočíva (aspoň by nemala) len v čistení bytu, príprave na hodovanie, v nakupovaní sladkých darčekov pre deti a šibačov. Ide o malé zastavenie sa
v pohnutom živote. Ježiš nám prostredníctvom svojich kňazov neraz povie: – obráťte sa, kajajte sa. V Markovom evanjeliu Ježiš nám ponúka možnosť ísť s ním s vlastným sebazaprením. Odkazuje nám, aby sme si zobrali svoje kríže a nasledovali ho. Vraví: – Lebo kto by si chcel zachrániť svoj život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, ten si ho zachráni.

Púť do Svätej Zeme

Published in

Niektorí z nás farníkov tejto farnosti boli počas pôstnej doby na púti vo Svätej Zemi. Navštívili sme miesta posvätené krokmi a prítomnosťou nášho Pána Ježiša Krista.

Syndikovať obsah