Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Pôst r.2009

Občasník svätého Jozefa - pôst 2009

Published in

Časopis rímskokatolíckej farnosti Stupava vychádza ako občasník pod vedením vdp. Félixa Mikulu, administrátora farnosti, pre vnútornú potrebu farníkov. Patrónom občasníka je svätý Jozef. Grafická úprava a podpora: Martin Smeja - miništrant.

Do čísla Pôst2009 prispeli: Františka Stachová – vedúca Katolíckej jednoty, pobočky Stupava, Soňa Tomeková - učiteľka, Mária Markovičová - katechétka, Blanka Kozaňáková a Michal Barút – miništrant. Články zostavil Ivan Barus, bohoslovec.

Viete kedy bol postavený náš kostol?

Published in

Dnes sa veľa hovorí o tom, že stredovek bol temný. Avšak podľa mnohých historikov ide práve o opak. Presvedčiť sa môžeme sami. Ak by nebolo stredoveku, nemali by sme ani náš kostol z pôvodnej stavby.

Rímskokatolícky chrám bol pôvodne postavený ako kostolný hrad, asi v polovici 14. stor. Podľa ostrihomských farských kroník tu bola fara a kostol už v roku 1390. Starší údaj uvádza, že tu už stál v roku 1355. Neskôr v 15. storočí bol opevnený vysokým múrom a stal sa útočiskom pre obyvateľov v čase vojen a náboženských nepokojov. Kostol často menil svoju podobu a prešiel mnohými prestavbami.

Televízia a počítač, pokoj či prázdnota?

Published in

Dovoľte mi, napísať niekoľko riadkov úvahy, o používaní televízie a počítača či rôznych hier. Stali sa totiž súčasťou nášho každodenného života. Boh nás obdaril nesmiernym darom techniky a možnosťami, ktoré boli pre ľudí pred asi 40-50 rokmi iba snom. Otázkou však zostáva, ako ich človek používa. Podľa výskumov viacerých agentúr, trávi dnešný človek pred televíziou či počítačom nadmerné množstvo času. V nedávnom krátkom šote TA3, trávia deti minimálne 1 hodinu denne pred počítačom, vyskytuje sa aj šikanovanie cez internet. Deti vyhľadávajú aj stránky, ktoré by nemali vidieť, ako to samé spomenuli.

Znovu otvárame Stupavskú farskú knižnicu Panny Márie, Sídla múdrosti

Published in

Pripravili sme pre vás znovuobnovenie činnosti našej farskej knižnice, ktorá má za svoju patrónku Pannu Máriu, pod titulom Sídlo múdrosti. Prečo tomu tak je? Ako uviedol Ján Pavol II., Panna Mária uchovávala všetko vo svojom srdci a premýšľala o Božích slovách.

Obnovená internetová stránka www.farastupava.sk

Published in

Radi by sme vám všetkým, ktorí máte prístup na internet, dali do pozornosti našu obnovenú internetovú stránku. I keď možno nemôžete byť prítomní na svätej omši počas týždňa, ale spolucítite s našou farnosťou a chceli by ste o nej vedieť viac, niečo nové sa dozvedieť, naučiť, možno opýtať, pozrieť si liturgické oznamy alebo oznamy o akciách, ktoré sa budú vo farnosti diať, pozrite si našu stránku.

Vodiči mesta Stupava

Published in

Buďte opatrní, pretože do platnosti vstúpil nový zákon o cestnej premávke. Ide o nové predpisy a pokuty, ktoré sú značne vysokej hodnoty. Preto pamätajte na svoje deti, svojich životných partnerov a možno aj ďalšie rodiny, ktoré by vám museli peniaze požičať, ak by ste sa dostali do situácie, kedy by ste nemali na uhradenie drahých pokút. S alkoholom radšej neriskujte a ako sa hovorí múdro a pravdivo: pomaly ďalej zájdeš, ak dodržíš predpisy. Túto náuku môžeme nájsť i v katechizme. Spomeňme si napríklad na prejdenie na červenú alebo vysypanie smetí na nesprávnu skládku alebo poškodenie cudzieho majetku, vandalizmus, atď.

Pre nového primátora mesta Stupava

Published in

V našej farnosti, meste Stupava a mestskej časti Mást, bol zvolený nový pán primátor, ktorým sa stal Ing. Ľubomír Žiak, ktorému ako spolubratovi z našej farnosti, prajem spolu s vami Božie požehnanie a múdre rozhodovanie a riešenie ťažkých situácií. Výrok Pána Ježiša Krista v majetkových sporoch bol taký, že odmietol byť sudcom a rozsudzovať medzi jednotlivými stránkami. Majme v ňom príklad a podporujme všetci jednotne pána primátora, pretože ide o naše mesto a o nás samotných. Takéto konanie Pán Ježiš neodmieta, ale naopak, žehná, aby sme neodmietli možnosť, ktorú nám dáva. Ako je vždy múdrejšie urobiť u nás na Záhorí - na jeho osobu menej hanenia, ale viac porozumenia a modlitby.

Pre pána farára Stupavy, Mástu a Borinky

Published in

Dovoľte mi, povedať niekoľko slov, na adresu nášho pána farára, ktorému chceme touto cestou, vyjadriť naše povzbudenie.

Náš pán farár, je snaživým človekom, ktorý obhajuje Cirkev a v praktickom obetovaním sa, slúži ako pastier veriacich v Stupave, v mestskej časti Mást a v Borinke. Pán farár, však potrebuje pri ohlasovaní evanjelia, pod vedením svojho biskupa, J.E. Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, pomocnú ruku. Môžeme obdivovať jeho vytrvalosť, hlavne i v starostlivosti o svojich rodičov. Ukazuje, že má lásku k iným. Niekedy viac mlčí, ale spolucíti a vie o problémoch. Môj osobný názor je: treba si kňaza vážiť, podporovať ho a ako správneho pastiera ho milovať.

Euro v Stupave

Published in

Milý bratia a sestry!

Syndikovať obsah