Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Božie milosrdenstvo nám zachránilo synčeka

Published in

Keď naše dcérky trochu podrástli (Anka mala 9, Monika 8 a Magda 5 rokov), začali sme prosiť Pána Boha, aby nás obdaroval ešte jedným dieťaťom. Po piatich mesiacoch čakania, keď nič nenaznačovalo, že by sa naša nádej mala splniť, išla som k lekárovi. Zistil, že príčinou problémov môže byť dosť veľká cysta (5x6 cm). Začala som sa liečiť. Keď však ani farmakologické ani hormonálne lieky nezabrali, ostala jediná možnosť – operácia. Keď bol už určený termín operácie a všetko bolo pripravené, zrazu som zistila, že som v požehnanom stave. Aj keď nás lekár upozornil na veľké riziko tohto tehotenstva, naša radosť nemala hraníc. Úplne sme uverili Bohu a ochranu nášho dieťaťa sme zverili Panne Márii.

Majáles 2009

Published in

Dňa 23. mája (v sobotu) o 19.30 sa stretneme pod orechom na farskom dvore v Stupave, zatancujeme si, porozprávame sa a dáme si výborný guláš. Pozývame vás - všetky mladé manželské páry.

Vstupné: 6 euro na pár. Ak chcete prísť, dajte vedieť na tel. 0903605433.

Soňa Tomeková

Tip na výbornú knihu: Za mrakmi je moje milované slnko. Život a obeta blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej


V mene Katolíckej jednoty Stupava, ktorá spravuje našu farskú knižnicu by som rád ponúkol do pozornosti knihu o rehoľnej sestre Zdenke Schelingovej – Za mrakmi je moje milované slnko od autora Antona Habovštiaka.

Zoznam kníh Knižnice Panny Márie, Sídla múdrosti v elektronickej podobe


Ponúkame vám zoznam kníh našej farskej knižnice v elektronickej podobe vo formáte .xls programu Excel, v spodnej časti tohoto článku. Ide o štyri súbory:

- jeden podľa čísla knihy,
- druhý podľa titulu knihy, čiže názvu,
- tretí podľa tematiky, do ktorej je kniha zaradená a
- štvrtý s CD,DVD,kazetami a videokazetami.

Ak chcete v týchto súboroch vyhľadávať, stačí stlačiť CTRL + F a napísať, čo chcete vyhľadať.

Skratky tematiky sú vysvetlené v záložke Tematika (kliknúť na záložku dole v súbore).

Zároveň prosíme o porozumenie ak v zoznamoch nájdete niektoré nevyplnené miesta, nakoľko robíme ešte posledné úpravy. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o dôstojnosti kňazstva

Published in

Generálny vikár (zástupca o. arcibiskupa) Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek oslávil v Katedrále sv. Martina v Bratislave 50. výročie kňazskej vysviacky. Otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s ním spoločne oslávil 5. výročie svojej biskupskej vysviacky, keď začal pôsobiť ako pomocný biskup bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Pozvánka na deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Bratislave

Published in

Rád by som vás všetkých pozval na deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, na 5. veľkonočnú nedeľu, 10. mája. Začíname slávením latinskej sv. omše o 9.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Nasledovať bude prehliadka seminára a pripravený program bohoslovcov, obed bude pre všetkých účastníkov zabezpečený. Hosťom DOD bude český skladateľ duchovnej hudby, virtuóz, pedagóg, otec šiestich detí Miloš Bok. Na záver bude o 16:00 spoločná modlitba vešpier.

Pozývame všetkých, dvere seminára sa otvoria pre širokú verejnosť, miništrantov, otcov, mamy, deti, starých rodičov..., aby ste mali možnosť vidieť kde a ako študujeme a pripravujeme sa na prijatie sviatosti kňazstva.

Ivan Barus, bohoslovec

Začíname mesiac máj ružencom s Pannou Máriou

Published in

Prežívajúc toto radostné veľkonočné obdobie, máme ešte jeden dôvod k radosti: začíname mesiac máj, ktorý je venovaný Panne Márii. Nech každý májový deň patrí ešte viac našej Kráľovnej a Matke. Odovzdávajme jej s jednoduchosťou všetko, čo nás bude stretať, radosti i bolesti, skúšky i utrpenia.

Darujme Panne Márii každý deň nanovo svoje srdce. Buďme verní v modlitbe ruženca. Modlime sa ho spoločne v rodinách. Iba obnovením spoločnej modlitby môže zavládnuť pokoj v našich rodinách.

Svätý otec Ján Pavol II. v liste Rosarium Virginis Mariae nám hovorí:

Nájdi pokoj pre svoje srdce

Published in

Pokoj je túžba, ktorú sám Stvoriteľ vložil do ľudského srdca. Sme svedkami, že je stále viac nepokoja v ľudských srdciach, rodinách, medziľudských vzťahoch i vo svete. Práve preto nás Matka Mária pozýva na modlitbu za pokoj.

Tak ako jeden hriech zapríčiňuje ďalší, rovnako sú navzájom medzi sebou spojené modlitba, pokoj, odpustenie, láska a radosť. Ak sa rozhodneme pre modlitbu alebo pre odpustenie, určite vo svojom živote zakúsime pokoj.

Opekačka mladých rodín na farskom dvore

Published in

Dňa 3.5. sa mladé rodiny s deťmi stretnú na spoločnej opekačke na farskom dvore v Stupave. Všetci sú vítaní. Prineste si niečo dobré pod zúboček, deti sa zahrajú, rodičia porozprávajú a spolu prežijeme pekné nedeľné popoludnie. Čas: 15.30.

Soňa Tomeková

Hlavné informácie o Farskej knižnici Panny Márie, Sídla múdrosti


Pozývame všetkých farníkov a dávame vám možnosť zapožičať si pekné knižné tituly v našej Farskej knižnici.

Otváracie hodiny knižnice sú vždy v prvú nedeľu v mesiaci, od 15:30 (vždy po litániách) do 17:00 na Pastoračnom centre v Stupave. Výpožičná doba je jeden mesiac s možnosťou predĺženia. Všetky podrobnejšie informácie nájdete v knižničnom poriadku.

Knižničný poriadok


1. Pre požičanie knihy je potrebné sa zaregistrovať. Ročný registračný poplatok je 1 €. Peniaze z poplatkov slúžia na zakúpenie nových kníh.
2. Výpožičná doba je 1 mesiac.
3. Na túto dobu je možnosť požičať si najviac 5 kníh.
4. Ak je potrebné, knihy je možné predĺžiť, vždy o mesiac, najviac však 2x, čiže spolu 3 mesiace.
5. Ak by sa vyskytol prípad, že knižnica je v daný čas zatvorená (z dôvodu prázdnin, choroby, atď.), čo potvrdí knihovník, doba požičania sa predĺži o túto dobu.
6. Prosíme o dodržanie výpožičnej doby, vzhľadom na ostatných z farnosti, ktorí by si prípadnú knihu chceli ďalej požičať.

Gratulácia Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. menoval vdp. Félixa Mikulu, správcu farnosti Stupava za pápežského kaplána. Menovací dekrét mu odovzdal vo štvrtok, 26. marca 2009 Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita. Tým mu prináleží aj právo nosiť titul „monsignor“ (Mons.). Svätý Otec udeľuje tento titul povýšenia na návrh miestneho biskupa za prikladnú a záslužnú pastoračnú prácu.

Touto cestou by som chcel v mene farníkov mesta Stupava, mestskej časti Mást i filiálky Borinka aj na tomto mieste vysloviť nášmu duchovnému otcovi srdečné blahoprianie.

Potrebujem vo svojom živote modlitbu?

Published in

Zatiaľ som sa nemodlil alebo len veľmi málo, ale chcel by som začať.

Aj s modlitbou, keď začíname, ide to postupne, po krokoch. Najskôr človek nevydrží veľa a musí sa prinútiť svojou vôľou. Vždy je pre nás ľahšie pozerať televízor alebo robiť niečo pohodlnejšie, ale hneď ako sa začneme modliť, začneme byť unavení a ide nám to ťažko, zápasíme s roztržitosťou a starosťami...

Čo mi to teda prinesie, keď sa budem modliť?

Počúvaj, čo ti hovorí Pán Ježiš

Published in

Deti, chcem vám rozprávať o poslušnosti. Ja, ako váš Boh som vám poslušný. Chránim vás, keď ma o to žiadate. Poskytnem svoju pomoc, keď mi o nej hovoríte. Ja som pre vás stvoril nádherný svet, aby ste spoznali lásku, aby ste si zaslúžili nebo. Ja, váš Boh vkladám svoj podiel. Teraz vás žiadam, aby ste urobili ten váš. Hovorím iba kvôli mojej starosti o vás, deti moje. Váš svet, tak zničený ako je, hľadá, ako by vás pomýlil, aby ste si mysleli, že poslušnosť je negatívna vec, ktorá vás oslabuje. Uisťujem ťa, dieťa moje, ja som mocný. Som Ježiš Kristus a keď sa pozrieš na môj čas, ktorý som strávil vo vašom svete, uvidíš, že som bol poslušný všetkým, ku ktorým ma poslušnosť viazala. Bol som poslušný Bohu.

Premietanie filmu Páter Pio na Pastoračnom centre

Published in

Premietanie filmu Páter Pio, ako to bolo pôvodne oznámené nebolo možné zrealizovať, kvôli problémom s premietacou technikou. Zároveň by sme sa chceli všetkým, ktorí sa na tento film chystali ospravedlniť a poprosiť o trpezlivosť. Pracujeme na tom, aby sme toto premietanie zabezpečili. O novom dátume ešte budeme informovať.

Katolícka jednota, pobočka Stupava