Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

V čom je okultizmus a ezoterika nebezpečná pre deti, čo hovoria odborníci na duchovný život na Harryho Pottera


Možno sa to ani nezdá pravdepodobné, ale tak isto deti, ako aj my všetci, sme dnes veľmi ohrození vlnou okultizmu a ezoteriky, ktorá sa veľmi voľne a bez zábran propaguje, a tak škodí mnohým ľuďom, ktorí sú možno presvedčení, že jej užívaním robia správnu vec, ktorá by im mala pomôcť. Opak je však pravdou, a preto chceme znovu napísať niečo o nebezpečenstve, ktoré deťom hrozí. Vojtech Kodet, O. Carm., súčasný generálny delegát Rádu karmelitánov v Čechách, kňaz, exercitátor a exorcista s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti, uvádza nasledovné informácie.

Zo svetáka svätec - svätý František z Assisi, nie je to povzbudením aj pre nás?

Published in

Vatikán (27. januára, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes počas generálnej audiencie predniesol nasledujúcu katechézu:

Drahí bratia a sestry,

v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove Cirkvi svojich čias zohrali Menší Bratia a Bratia Kazatelia, založení sv. Františkom z Assisi a sv. Dominikom z Guzman. Dnes by som vám chcel predstaviť postavu sv. Františka, skutočného velikána svätosti, ktorý si neustále podmaňuje srdcia mnohých ľudí rozličného veku i viery.

Požehnané a svetlom Jezuliatka naplnené Vianoce a šťastný Nový rok

Published in

Všetkým Vám, ktorí navštevujete stránku Rímskokatolíckej farnosti Stupava, ale i všetkým farníkom Stupavy, Mástu a Borinky, všetkým Vašim drahým vinšujeme požehnané, pokojom a radosťou naplnené Vianoce, aby sa láska malého Jezuliatka mohla narodiť aj v našich srdciach, a aby sa naše srdce od týchto Vianoc stalo znovu o niečo lepším, láskavejším a milujúcejším. K tomu Vám všetkým do Vašich rodín prajeme aj prítomnosť Matky Božej, Panny Márie a svätého Jozefa, aby ste ako oni, prežívali svoj rodinný život vo veľkom pokoji duše i dôvere a láske k Bohu.

Správca farnosti vdp. Félix Mikula so svojimi pomocníkmi

Liturgia rodiny pri štedrovečernom stole

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí veriaci zo Stupavy, Mástu a Borinky, ale aj vy všetci, ktorí navštevujete túto stránku. Ponúkame vám modlitbu, ktorú sa spoločne so svojou rodinou môžete pomodliť pri štedrovečernom stole. Môžete si ju vytlačiť v priloženom súbore pod týmto článkom alebo nájsť aj krátku liturgiu v poslednom vianočnom čísle Katolíckych novín.

zdroj tejto modlitby: internetová stránka www.modlitba.sk

Adventná adorácia rodín v sobotu po sv. omši

Published in

V sobotu 12. 12. 2009 o 19,00 hod. po sv. omši vo farskom kostole v Stupave bude adventná adorácia rodín . Všetci rodičia a ich deti sú vítané.

Soňa Tomeková

Svedectvo obrátenia od predmanželskej nečistoty - cítim veľkú lásku ku Kristovi ktorá má vytrhla z otroctva hriechu

Published in

Milí priatelia,

Znovu ponúkame jedno zo svedectiev tak aktuálnej témy, ktorou je predmanželská čistota. Akú radosť budeme môcť mať ja aj ty, keď sa zbavíme otroctva hriechu.
........................................................

Ako prekonávať pokušenia podľa svätej sestry Faustíny Kowalskej

Published in

Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Krakove, kde rehoľná sestra Faustínka Kowalská prežila dlhé obdobie svojho života, vyjadril túžbu, aby sa posolstvo Božieho milosrdenstva rozšírilo do celého sveta. Toto posolstvo je spojené s jej životom, ktorý prežívala podľa vôle svojho Majstra a Ženícha, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Veľká časť z tohto posolstva je zapísaná v takzvanom Denníčku, ktorý písala z poslušnosti Božiemu príkazu, ktorý dostala, a tak isto na podnet svojho spovedníka. Cirkev tento spis prijala ako svedectvo a povzbudenie pre všetkých veriacich, keď bola sestra Faustína v r. 1993 blahorečená a neskôr v roku 2000 svätorečená.

Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi, psychotronikovi, astrológovi či magnetizérovi a ako ich rozlíšiť


Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Všetko najlepšie k meninám pánovi farárovi Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

V mene všetkých farníkov farnosti prajeme nášmu pánovi farárovi všetko najlepšie, veľa síl a Božieho požehnania v službe, nech Vás Pán Boh stále sprevádza svojím požehnaním a Panna Mária chráni svojou ochrannou rukou. Ďakujeme za všetku starostlivosť a pomoc, ktorú všetkým nám preukazujete a zároveň Vás i naďalej zverujeme do našich modlitieb.

Farníci zo Stupavy, Mástu i Borinky

Fórum - príspevky farníkov

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

V tejto časti Vám ponúkame možnosť napísať Váš príspevok alebo postreh. Táto časť stránky slúži na to, aby mal každý možnosť napísať svoj príspevok do diskusie. Zároveň zodpovednosť za tieto príspevky nesie ten, kto ich píše, nie autor a poskytovateľ tejto stránky, v rámci praxe diskusných fór. Komentár môžete pridať stlačením Pridať komentár alebo Odpovedať.

Možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci

Published in

- 2.11 (v pondelok): návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána - Otče náš a Verím v Boha, spolu so všeobecnými podmienkami,

- od 1. do 8. novembra (od nedele do nedele): nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých spolu so všeobecnými podmienkami.

Všeobecné podmienky: sv. spoveď (jedna stačí pre získanie všetkých odpustkov ak nepadneme do ťažkého hriechu), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva), vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.

Katarínske posedenie na pastoračnom centre

Published in

Milé mladé páry , opäť prešiel rok a blíži sa Katarínske posedenie na pastoračnom centre. Príďte sa porozprávať s priateľmi, zabaviť sa a zabudnúť na starosti bežného dňa. Kedy? 21.11. 2009 o 19,30 hod. Kde? Na Pastoračnom centre v Stupave, vstupné: 10 eur/pár, v cene je večera, hudba, nealko. Vstupenky si môžete zakúpiť u Soni Tomekovej / 0903605433 po 25.10. Nezabudnite si drobné na tombolu!

Môžete si pozrieť aj fotografie z opekačky na farskom dvore v septembri r. 2009: Otvoriť nový fotoalbum - nová verzia

Kto žije vo svete virtuálnej reality

Published in

Denno denne pracujú mnohí z nás s počitačom a internetom. Tak isto má v našom okolí veľmi veľa rodín počítač a internet doma. Dostali sme sa do bodu, kedy máme také možnosti, o ktorých sme pred časom ani len neuvažovali. Teraz však prichádza jedna veľká otázka: ako použiť tento počítač a internet správne. Za kňazmi prichádza čoraz viac ľudí, ktorí majú stále väčšiu závislosť na internete, na počítačových hrách, na pornografii na webových stránkach, na takzvanom druhom živote alebo second life (pozor na stránku www.secondlife.com a im podobné), ktorý funguje podobne ako pred časom hra Tamagoči.

Sila modlitby sv. ruženca a získanie odpustkov pri tejto modlitbe

Published in

Nachádzame sa v mesiaci októbri, ktorý je ružencovým mesiacom. V tomto mesiaci slávime aj sviatok ružencovej Panny Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou svätého ruženca. 7. októbra slávime spomienku Ružencovej Panny Márie.

Prečo prichádzajú depresie a smútok?

Published in

Rád by som vám znovu ponúkol niekoľko podnetov na zamyslenie podľa témy, ktorú často spomína sv. Otec Benedikt XVI. Ide o koreň depresií a smútku. Myslím že to bolo počas leta, kedy som mal možnosť prečítať si niečo z časopisu Risurrezione, ktorý vydáva komunita Cenacolo, kde sa nachádzajú chlapci a dievčatá, ktorí majú závislosť na drogách alebo iný podobný problém. Veľmi ma vtedy oslovila jedna myšlienka, ktorá bola napísaná vo svedectve jedného z týchto mladých ľudí: treba sa oslobodiť od otroctva egoizmu a žiť pre lásku. Vtedy som si uvedomil aká veľká je to pravda aj v mojom prípade. Ako veľmi všetci trpíme touto závislosťou na egoizme.