Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Krst

Published in


Krst je bránou do života človeka

Pán Ježiš Kristus ustanovil pre nás sedem sviatostí. Sú to: krst, birmovanie, eucharistia (sväté prijímanie), sviatosť pokánia (svätá spoveď), pomazanie chorých, posvätná vysviacka (kňazstvo) a manželstvo. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak a prijímajú sa v živote človeka len raz. Aj manželstvo sa uzatvára len raz. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Občasník sv. Jozefa


Milí farníci a návštevníci tejto internetovej stránky, ponúkame vám nové číslo nášho farského časopisu Občasníka sv. Jozefa k príležitosti vstupu do kňazskej služby pána diakona Ivana Barusa.
Občasník si môžete stiahnuť v súbore dolu alebo prečítať jednotlivé články na našej internetovej stránke. (Hlavná stránka → Náš farský časopis → Občasník sv. Jozefa).

Kristovým kňazom navekyV uplynulých dňoch naša farnosť zažila dve veľmi významné udalosti. Týkali sa jednej osoby, rodáka zo Stupavy, diakona, inžiniera Ivana Barusa, ktorý sa dňa 16. júna 2012 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stal Kristovým kňazom naveky. Za tento nesmierny dar Božej lásky sa poďakoval dobrému Pánu Bohu slávením primičnej svätej omše v sobotu, 23. júna 2012 v kostole sv. Štefana v Stupave.

Farské spoločenstvo detí - Stupaváčik


V súčasnosti, ktorá vyvíja neúprosné tlaky na rodinu a vývoj vzťahov vôbec, je veľmi ťažké usmerniť, či správne nasmerovať deti a mladých na ceste životom.

Spoločenstvo Stupaváčik funguje už niekoľko rokov a počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami. No takým hlavným cieľom bolo vždy vytvoriť z detí zdravé fungujúce spoločenstvo so spoločnou túžbou hlbšie poznať Pána Boha. Prostredníctvom hier a aktivít sa snažíme deťom ukazovať, ako sa dá plnohodnotne a zdravo využiť voľný čas.


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je