Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Krst

Published in


Krst je bránou do života človeka

Pán Ježiš Kristus ustanovil pre nás sedem sviatostí. Sú to: krst, birmovanie, eucharistia (sväté prijímanie), sviatosť pokánia (svätá spoveď), pomazanie chorých, posvätná vysviacka (kňazstvo) a manželstvo. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak a prijímajú sa v živote človeka len raz. Aj manželstvo sa uzatvára len raz. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky - kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Občasník sv. Jozefa


Milí farníci a návštevníci tejto internetovej stránky, ponúkame vám nové číslo nášho farského časopisu Občasníka sv. Jozefa k príležitosti vstupu do kňazskej služby pána diakona Ivana Barusa.
Občasník si môžete stiahnuť v súbore dolu alebo prečítať jednotlivé články na našej internetovej stránke. (Hlavná stránka → Náš farský časopis → Občasník sv. Jozefa).

Kristovým kňazom navekyV uplynulých dňoch naša farnosť zažila dve veľmi významné udalosti. Týkali sa jednej osoby, rodáka zo Stupavy, diakona, inžiniera Ivana Barusa, ktorý sa dňa 16. júna 2012 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stal Kristovým kňazom naveky. Za tento nesmierny dar Božej lásky sa poďakoval dobrému Pánu Bohu slávením primičnej svätej omše v sobotu, 23. júna 2012 v kostole sv. Štefana v Stupave.

Farské spoločenstvo detí - Stupaváčik


V súčasnosti, ktorá vyvíja neúprosné tlaky na rodinu a vývoj vzťahov vôbec, je veľmi ťažké usmerniť, či správne nasmerovať deti a mladých na ceste životom.

Spoločenstvo Stupaváčik funguje už niekoľko rokov a počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami. No takým hlavným cieľom bolo vždy vytvoriť z detí zdravé fungujúce spoločenstvo so spoločnou túžbou hlbšie poznať Pána Boha. Prostredníctvom hier a aktivít sa snažíme deťom ukazovať, ako sa dá plnohodnotne a zdravo využiť voľný čas.

Pastoračné centrum - lego výstava

Published in

Na žiadosť našich farníkov Vám ponúkame tento oznam o lego výstave, ktorý si môžete pozrieť v pripojenom plagáte v súbore .pdf

Niekoľko zaujímavých a pravdivých informácií o Halloween - má i dôsledky?


Na tomto mieste vám ponúkame niekoľko liniek, kde sa môžete dočítať o histórii, zameraní a dôsledkoch Halloweenu, zvlášť na deti.

Zdroje:
1. Katolícke noviny č. 43 v r. 2011

2. Svedectvo rodičov - Prečo neslávime Halloween
http://www.rodinka.sk/vazne-veci/zamysleni/neslavime-halloween/

3. Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween - článok z kresťanského portálu Christ-net
http://www.christ-net.sk/node/244

4. Konkrétne svedectvo jednej udalosti z USA a oslavy "strašidiel a hrôzy". http://www.24hod.sk/tinedzerka-sa-v-halloweenskom-dome-takmer-obesila-cl...

Pre všetkých snúbencov a manželov odporúčame: zaujímavé www


Pripravujete sa na manželstvo alebo ste manželia a chceli by ste sa dozvedieť viac informácií, ktoré vám možno doteraz nikto nepovedal (manželstvo za dverami spálne, sex adolescentov, účinky antikoncepcie, účinky pre vzťah k partnerovi, k deťom, atď. ...)? Odporúčame vám navštíviť nasledovné internetové stránky, ktoré sa týkajú života v manželstve a rodine.

www.lpp.sk - Liga pár páru
www.forumzivota.sk - Občianske združenie Fórum života

Čo sú porciunkulové odpustky a ako ich získať

Published in

Dňa 2. augusta možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum, conc. 35). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov

Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov.

Modlitby chorých a za chorých

Published in

Modlitba za chorých

Môj Bože, tento chorý, ktorý je pred Tebou, Ťa prišiel prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie: to, čo si praje a považuje pre seba za najdôležitejšie.

Ty však, Pane, vlož mu do srdca tieto slová: "Dôležité je, aby bola zdravá duša!" Pane, vo všetkom nech sa naplní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však Tvoja svätá vôľa, potom nech nesie ďalej svoj kríž.

Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: "Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti." Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu bolesti. Nech sa na ňom naplní Tvoja svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví Tvoja Božská láska. (3x Sláva Otcu)

Modlitby chorého

Z baníka je misionár

Published in

Zachránený čilský muž chváli Boha
CELÝ svet obletel príbeh čilských baníkov, ktorí zasypaní pod zemou strávili 69 dní. Fakt, že všetci vyviazli bez vážnejších následkov, označujú niektorí za zázrak. Jeden z baníkov sa teraz rozhodol zasvätiť život Bohu ako misionár.

José Henríquez (54) pracoval v bani 33 rokov. Teraz cestuje po Veľkej Británii, kde ľuďom rozpráva o svojom zážitku a osobnej spáse. „Najťažšou chvíľou bol prvý deň, keď nás vrták záchranárov minul,“ vraví. „Počuli sme ho, ako sa blíži, ale minul nás a naše mysle sa zrútili. Mysleli sme, že už to vzdajú, pretože sme im inak nemohli povedať, že sme nažive,“ cituje muža BBC.

Zmenili sa

Možnosť darovať 2%

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí bratia a sestry, dostali sme prosbu o uverejnenie tohto oznamu, ktorý vám dávame do pozornosti. V prípade, že by ste chceli podporiť formou 2% z dane aj aktivity v našej farnosti (napríklad spoločenstvo detí Stupaváčik, výlety, púť do Šaštína...), môžete to urobiť aj touto cestou.

Spomínaný oznam:
Pomôžte rozvíjať a chrániť duchovné a mravné hodnoty ľudí v našom meste.

Darujte nám 2 %

Už 10 rokov pomáhame dobrovoľne nášmu farskému a občianskemu spoločenstvu zlepšovať život v oblasti morálky, viery a vzájomných vzťahov.

Pobočka Katolíckej jednoty Slovenska v Stupave, o z.,
Mlynská 12, 900 31 Stupava, IČO 00699349/001

Ďakujeme


nie je

Modlitba za úctu k životu

Published in

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života.

S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Nájsť si čas na lásku pre duše v očistci

Published in

Milí priatelia!

Znovu prežívame sviatky Všetkých svätých a potom spomienku na všetkých verných zosnulých - to znamená na duše, ktoré sú v očistci. Pre všetkých z nás je to čas zvláštnej milosti, ktorú nám nebo ponúka, aby sme týmto dušiam pomohli. Na mnohých zomrelých si živo pamätáme, pretože nás s nimi spájala láska a skutočne sme s nimi v Božej láske spojení.

Môžeme im pomáhať nasledovne:
1. Získavať pre nich odpustky:

- 2.11 (v utorok): návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána - Otče náš a Verím v Boha, spolu so všeobecnými podmienkami,
- od 1. do 8. novembra (od pondelka do pondelka): nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých spolu so všeobecnými podmienkami.

Svedectvo rodičov - Prečo neslávime Halloween


Milí farníci zo Stupavy, ponúkam tu pekné a pravdivé svedectvo zo stránky http://www.rodinka.sk/index.php?id=neslavime-halloween, kde si môžete prečítať aj diskusiu a skúsenosti rodičov. Z duchovných, psychických a zdravotných dôvodov nikomu neodporúčame sláviť alebo v akejkoľvek forme si približovať Halloween, ktorý je v priamom protiklade s kresťanstvom, svetlom v duši a pokojom v srdci.

Svedectvo:

Jednoducho nemáme chuť ani vôľu oslavovať to tajomné, čierne a tmavé, všetky tie bosorky, strigy a iné často odporné masky, ktoré v našich deťoch vyvolávajú viac negatívne emócie a strach, než radosť zo sviatku, ktorý k nám na Slovensko prišiel až z Ameriky.