Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Sviatosť manželstva

Published in

Sviatosť manželstva je „manželská zmluva“ uzavretá medzi pokrstenými
Podľa II. vatikánskeho koncilu „dôverné spoločenstvo“ manželského života a lásky, ktoré Stvoriteľ založil a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou, neodvolateľným „osobným“ súhlasom. Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané k plodeniu a výchove potomstva. Preto deti sú „najvzácnejším darom“ manželstva a veľkou mierou prispievajú k blahu samých rodičov.
Manželstvo, ako manželskú zmluvu, na počiatku ustanovil Boh tým, že stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo prvých ľudí Boh požehnal a tým požehnal aj každé budúce manželstvo, a určil cieľ i vlastnosti manželstva.

Fotky exteriéru kostola v Borinke

Published in

PRE ZOBRAZENIE VIAC FOTIEK TREBA KLIKNÚŤ NA NADPIS

Kostol v Borinke - exteriér