Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Pastoračné centrum - foto


Kostol svätého Štefana, uhorského kráľa, farský kostol

Published in

Nachádza sa na Námestí sv. Trojice v Stupave. Dnešný vzhľad stupavského kostola je pozoruhodný a zaujímavý svojim exteriérom aj interiérovou výzdobou. Má renesančné základy, ale je silne prestavaný v barokovom slohu a už aj čiastočne moderne zrekonštruovaný. Najstaršie údaje z kroník dokladajú jeho existenciu už v 14. storočí. Pôvodne to bol jednoloďový drevený kostolík, neskôr sa uvádza ako kostolný hrad. V 15. storočí bol opevnený vysokým múrom a slúžil ako útočisko v čase vojen.

Akadémia veriacich


Na svätej omši si neraz ani neuvedomujeme, čo všetko chytí kňaz a miništrant do svojich rúk, na čo slúžia jednotlivé bohoslužobné predmety. Preto radi našim farníkom pripomenieme niektoré z nich.
Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.
Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.
Kalichové vélum

Sviatosť manželstva

Published in

Sviatosť manželstva je „manželská zmluva“ uzavretá medzi pokrstenými
Podľa II. vatikánskeho koncilu „dôverné spoločenstvo“ manželského života a lásky, ktoré Stvoriteľ založil a vystrojil vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou, neodvolateľným „osobným“ súhlasom. Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané k plodeniu a výchove potomstva. Preto deti sú „najvzácnejším darom“ manželstva a veľkou mierou prispievajú k blahu samých rodičov.
Manželstvo, ako manželskú zmluvu, na počiatku ustanovil Boh tým, že stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo prvých ľudí Boh požehnal a tým požehnal aj každé budúce manželstvo, a určil cieľ i vlastnosti manželstva.

Fotky exteriéru kostola v Borinke

Published in

PRE ZOBRAZENIE VIAC FOTIEK TREBA KLIKNÚŤ NA NADPIS

Kostol v Borinke - exteriér