Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je