Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Birmovka

Published in

Nakoľko sa v našej farnosti blíži sviatosť birmovania a máme niekoľko madých ľudí, ktorí sa na prijatie tejto sviatosti pripravujú, ponúkame úplné znenie z Katechizmu Katolíckej cirkvi o tejto sviatosti. Možno aj nám, ktorí sme túto sviatosť už prijali, sa pri prečítaní tohoto článku mnoho vecí obnoví v mysli. Budeme sa snažiť priniesť ešte niekoľko článkov, ktoré by boli aj jednoduchšie pre pochopenie, nakoľko je zrejmé, že nie každému je tento text ihneď zrozumiteľný. Birmovancom prajeme, aby hlavne zažili osobné stretnutie s Pánom Ježišom a Matkou Božou, Pannou Máriou.

Čo znamená bojovať proti chudobe?

Published in

V nedávnom posolstve k 42. svetovému dňu pokoja, Svätý Otec Benedikt XVI. napísal text, v ktorom všetkých vyzval na boj proti chudobe. Chudoba sa totiž čoraz viac rozrástla, a to nielen materiálne, ale i morálne. Zväčšili sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými, a tieto rozdiely často zapríčiňujú i biedu morálnu.

Obnovenie stránky

Published in

NA TEJTO STRÁNKE SA PRÁVE PRACUJE, PRETO VÁS PROSÍME O TRPEZLIVOSŤ.

Po dlhšom čase je tu opäť príležitosť pre obnovenie činnosti tejto internetovej stránky. Bola tu dlhšia prestávka, kedy príspevky neboli aktualizované, nakoľko boli naši študenti, ktorí sa o stránku starajú dosť vyťažení školskými povinnosťami. Našli sme však priestor a sily, aby sme vám, ktorí stránku navštevujete alebo sa rozhodnete navštevovať, napísali o tom, čo sa vo farnosti bude diať, a tak isto, aby sme dali možnosť prečítať si aj články s rôznymi aktuálnymi témami, s ktorými sa stretáme v každodennom živote, či už zo života duchovného alebo kultúrneho.


nie je