Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farnosť

Obnovenie stránky

Published in

NA TEJTO STRÁNKE SA PRÁVE PRACUJE, PRETO VÁS PROSÍME O TRPEZLIVOSŤ.

Po dlhšom čase je tu opäť príležitosť pre obnovenie činnosti tejto internetovej stránky. Bola tu dlhšia prestávka, kedy príspevky neboli aktualizované, nakoľko boli naši študenti, ktorí sa o stránku starajú dosť vyťažení školskými povinnosťami. Našli sme však priestor a sily, aby sme vám, ktorí stránku navštevujete alebo sa rozhodnete navštevovať, napísali o tom, čo sa vo farnosti bude diať, a tak isto, aby sme dali možnosť prečítať si aj články s rôznymi aktuálnymi témami, s ktorými sa stretáme v každodennom živote, či už zo života duchovného alebo kultúrneho.


nie je