Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Akcie

Pošlite nám svoje svedectvo alebo úmysel na modlitbu

Published in

Občasník svätého Jozefa je občasník farníkov zo Stupavy, Mástu a Borinky. Určite majú mnohí z vás zaujímavé príbehy a zážitky, ktoré prežili, kde pocítili Božiu pomoc. Prosíme vás, aby ste nabrali odvahu a ak máte takéto svedectvo, aby ste nám ho napísali, aby sa týmto spôsobom mohlo povzbudiť čo najviac ľudí z farnosti. Nemusíte uvádzať svoje meno, ak si tak neželáte. Správu môžete zadať cez túto stránku alebo môžete svoje svedectvo nechať vo farskej knižnici u knihovníčok. Ďakujeme.

Úmysel na modlitbu

Prosba o modlitbu za birmovancov

Published in

Animátori a pomocníci pána farára pri príprave na sviatosť birmovania vás prosia o modlitby za birmovancov, nakoľko je dnešná duchovná situácia veľmi ťažká. Kto by bol ochotný, prosíme, aby sa pomodlil aspoň niektorú časť svätého ruženca. Prosíme, aby ste neobišli túto prosbu.

Autor: Mária Markovičová - katechétka

Krížové cesty v pôstnom období r. 2009

Published in

Krížové cesty v našej farnosti budú prebiehať nasledovne:
1.marec: krížová cesta farnosti (pán farár),
8. marec: krížová cesta matiek,
15. marec: krížová cesta prvoprijímajúcich detí,
22.marec: krížová cesta rodín,
29.marec: krížová cesta uzdravenia,
5.apríl - Kvetná nedeľa : krížová cesta za chorých a starších.
- Každý štvrtok je krížová cesta pred sv. omšou v kostole, v Máste.
- Krížová cesta rodín v Marianke bude 29. marca o 15.30. Stretneme sa o 15. 00 pri Lurdskej Panne Márií. Všetky rodiny s detičkami vítame a tešíme sa.

Autor: Soňa Tomeková

Obnovenie stránky

Published in

NA TEJTO STRÁNKE SA PRÁVE PRACUJE, PRETO VÁS PROSÍME O TRPEZLIVOSŤ.

Po dlhšom čase je tu opäť príležitosť pre obnovenie činnosti tejto internetovej stránky. Bola tu dlhšia prestávka, kedy príspevky neboli aktualizované, nakoľko boli naši študenti, ktorí sa o stránku starajú dosť vyťažení školskými povinnosťami. Našli sme však priestor a sily, aby sme vám, ktorí stránku navštevujete alebo sa rozhodnete navštevovať, napísali o tom, čo sa vo farnosti bude diať, a tak isto, aby sme dali možnosť prečítať si aj články s rôznymi aktuálnymi témami, s ktorými sa stretáme v každodennom živote, či už zo života duchovného alebo kultúrneho.


nie je
Syndikovať obsah