Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Akcie

Všetko najlepšie k meninám pánovi farárovi Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

V mene všetkých farníkov farnosti prajeme nášmu pánovi farárovi všetko najlepšie, veľa síl a Božieho požehnania v službe, nech Vás Pán Boh stále sprevádza svojím požehnaním a Panna Mária chráni svojou ochrannou rukou. Ďakujeme za všetku starostlivosť a pomoc, ktorú všetkým nám preukazujete a zároveň Vás i naďalej zverujeme do našich modlitieb.

Farníci zo Stupavy, Mástu i Borinky

Možnosť získať plnomocné odpustky pre duše v očistci

Published in

- 2.11 (v pondelok): návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána - Otče náš a Verím v Boha, spolu so všeobecnými podmienkami,

- od 1. do 8. novembra (od nedele do nedele): nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých spolu so všeobecnými podmienkami.

Všeobecné podmienky: sv. spoveď (jedna stačí pre získanie všetkých odpustkov ak nepadneme do ťažkého hriechu), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva), vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.

Katarínske posedenie na pastoračnom centre

Published in

Milé mladé páry , opäť prešiel rok a blíži sa Katarínske posedenie na pastoračnom centre. Príďte sa porozprávať s priateľmi, zabaviť sa a zabudnúť na starosti bežného dňa. Kedy? 21.11. 2009 o 19,30 hod. Kde? Na Pastoračnom centre v Stupave, vstupné: 10 eur/pár, v cene je večera, hudba, nealko. Vstupenky si môžete zakúpiť u Soni Tomekovej / 0903605433 po 25.10. Nezabudnite si drobné na tombolu!

Môžete si pozrieť aj fotografie z opekačky na farskom dvore v septembri r. 2009: Otvoriť nový fotoalbum - nová verzia

Praktická a dôležitá rada: dajte si pozor na podvodníkov a zlodejov

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí priatelia, touto cestou by som vás aj v mene pána farára vdp. Félixa Mikulu chcel upozorniť na niekoľko nebezpečenstiev, ktoré sa nám množia v stále väčšej miere. Ide o rôznych podpodníkov a zlodejov, ktorí chcú využiť a okradnúť ľudí. Preto vám radíme dať si pozor v týchto prípadoch:

1. Na rôzne zásielky, ktoré žiadajú finančnú pomoc, aj keď by sa zdali s náboženskou tematikou. Treba si vždy dobre preveriť, komu peniaze dávame. Stáva sa, že rôzni podvodníci využívajú dobrosrdečnosť iných ľudí. Je lepšie si vždy preveriť tieto organizácie napr. pozrieť si ich stránku na internete alebo sa poradiť s tými, ktorí v tejto oblasti majú viac skúseností.

Modlitbová akcia: spoločná modlitba za vaše duchovné a materiálne potreby

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí farníci Stupavy, Mástu a Borinky, ale i všetci návštevníci tejto stránky. Chceli by sme Vám ponúknuť možnosť spolu sa modliť. Dnes sa už veľmi málo modlíme, v rodinách sú veľké krízy, tak isto mladí ľudia zápasia s množstvom problémov a o starších sa málokto chce starať. Spoločná modlitba je tak potrebná ako soľ. Preto by sme Vás všetkých chceli pozvať k tejto modlitbovej akcii za vaše duchovné i telesné potreby. Chceli by sme prosiť Božie milosrdenstvo o milosti cez ruky našej Nebeskej Matky. O čo ide?

Možnosť získania odpustkov počas roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získať úplné i čiastočné odpustky počas roku kňazov. Kliknite pre zobrazenie celého dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Text_Dekretu_Apostolskej_pe...

Pre veriacich je možné získať čiastočné odpustky každý deň:

Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil osobitnú možnosť pre Bratislavskú arcidiecézu. Kliknite pre zobrazenie dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Dekret_o_uplnych_odpustkoch...

Začíname od nového školského roka

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ospravedlňujeme sa za technické problémy, ktoré sme mali s našou farskou stránkou, keďže ju nebolo možné počas niekoľkých dní navštíviť. Dúfame, že to už bude možné bez porúch.

Tak isto pripravujeme niekoľko zmien, podľa návrhov, ktoré sme od vás dostali, za čo ďakujeme. Ak budete mať návrh alebo pripomienky, čo by ste si radi prečítali alebo zmenili, napíšte nám správu. Čo bude v našich silách, môžeme zrealizovať.

Požehnané, pokojné a na oddych bohaté prázdniny prajeme všetkým farníkom a návštevníkom tejto stránky

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Všetkým vám prajeme prázdiny a leto naplnené pokojom a oddychom na tele i na duši. Veď najviac si človek oddýchne vtedy, keď si oddýchne jeho duša. Preto i vám prajeme, aby ste kdekoľvek,kde sa budete počas leta nachádzať, žili s Pánom Ježišom a jeho i našou matkou Máriou, ktorí udelia pokoj tým, ktorí si ho žiadajú a pripravia svoje srdce dobrou sv. spoveďou.

Zároveň vám chceme popriať i bezpečné cesty na a z dovolenky pod ochranou anjelov strážnych, sv. Krištofa, paróna šoférov, sv. Rafaela archanjela, patróna cestujúcich a Panny Márie, patrónky dialnic.

Všetko najlepšie k narodeninám Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

Pánovi farárovi Mons. Félixovi Mikulovi prajeme v mene všetkých farníkov všetko najlepšie k životnému jubileu 59. narodenín, ktorých sa dožíva 1. júna r. 2009.

Prajeme mu veľa Božieho požehnania, sily, trpezlivosti, vytrvalosti a odvahy pre prácu vo vinici Pánovej a zároveň chceme vysloviť aj srdečné poďakovanie za všetko, čo pre farníkov zo Stupavy, Mástu i Borinky urobil, za sv. spovede, sv. omše, zaopatrovania, vysluhovanie všetkých sviatostí a mnoho ďalšieho.

Nech Vám Pán a Matka Božia odplatia všetku lásku a starostlivosť.

farníci zo Stupavy, Mástu, Borinky

Majáles 2009

Published in

Dňa 23. mája (v sobotu) o 19.30 sa stretneme pod orechom na farskom dvore v Stupave, zatancujeme si, porozprávame sa a dáme si výborný guláš. Pozývame vás - všetky mladé manželské páry.

Vstupné: 6 euro na pár. Ak chcete prísť, dajte vedieť na tel. 0903605433.

Soňa Tomeková

Arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o dôstojnosti kňazstva

Published in

Generálny vikár (zástupca o. arcibiskupa) Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek oslávil v Katedrále sv. Martina v Bratislave 50. výročie kňazskej vysviacky. Otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s ním spoločne oslávil 5. výročie svojej biskupskej vysviacky, keď začal pôsobiť ako pomocný biskup bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy.

Pozvánka na deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Bratislave

Published in

Rád by som vás všetkých pozval na deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, na 5. veľkonočnú nedeľu, 10. mája. Začíname slávením latinskej sv. omše o 9.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Nasledovať bude prehliadka seminára a pripravený program bohoslovcov, obed bude pre všetkých účastníkov zabezpečený. Hosťom DOD bude český skladateľ duchovnej hudby, virtuóz, pedagóg, otec šiestich detí Miloš Bok. Na záver bude o 16:00 spoločná modlitba vešpier.

Pozývame všetkých, dvere seminára sa otvoria pre širokú verejnosť, miništrantov, otcov, mamy, deti, starých rodičov..., aby ste mali možnosť vidieť kde a ako študujeme a pripravujeme sa na prijatie sviatosti kňazstva.

Ivan Barus, bohoslovec

Opekačka mladých rodín na farskom dvore

Published in

Dňa 3.5. sa mladé rodiny s deťmi stretnú na spoločnej opekačke na farskom dvore v Stupave. Všetci sú vítaní. Prineste si niečo dobré pod zúboček, deti sa zahrajú, rodičia porozprávajú a spolu prežijeme pekné nedeľné popoludnie. Čas: 15.30.

Soňa Tomeková

Gratulácia Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. menoval vdp. Félixa Mikulu, správcu farnosti Stupava za pápežského kaplána. Menovací dekrét mu odovzdal vo štvrtok, 26. marca 2009 Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup metropolita. Tým mu prináleží aj právo nosiť titul „monsignor“ (Mons.). Svätý Otec udeľuje tento titul povýšenia na návrh miestneho biskupa za prikladnú a záslužnú pastoračnú prácu.

Touto cestou by som chcel v mene farníkov mesta Stupava, mestskej časti Mást i filiálky Borinka aj na tomto mieste vysloviť nášmu duchovnému otcovi srdečné blahoprianie.

Premietanie filmu Páter Pio na Pastoračnom centre

Published in

Premietanie filmu Páter Pio, ako to bolo pôvodne oznámené nebolo možné zrealizovať, kvôli problémom s premietacou technikou. Zároveň by sme sa chceli všetkým, ktorí sa na tento film chystali ospravedlniť a poprosiť o trpezlivosť. Pracujeme na tom, aby sme toto premietanie zabezpečili. O novom dátume ešte budeme informovať.

Katolícka jednota, pobočka Stupava

Syndikovať obsah