Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Naše spoločenstvá

Aktivity vo farnosti pre rodiny, mladých a deti a možnosti zapojenia sa


Táto informačná stránka bude priebežne aktualizovaná. Každá z aktivít bude dopredu upresnená v oznamoch, prípadne mailom.

Rodiny:
- stretnutia rodín každú druhú nedeľu v mesiaci na farskom dvore
- pravidelné výlety: Silvester (do Lomu pod Pajštúnom), júnový splav Moravy, každoročný výlet
- burza oblečenia pre malé deti párkrát ročne v Pastoračnom centre
- Modlitby matiek, pre matky s malými deťmi na materskej dovolenke – Silvia 0904 544 554 a pre pracujúce matky v stredu o 19:30 v Pastoračnom centre – Mirka 0903 867 067).
- Modlitby otcov (každý pondelok o 20:00 v Pastoračnom centre)
- Deviatnik „Hľadanie prístrešku pre svätú rodinu“ pred Vianocami
- Spevácky zbor na veľké sviatky
- 40 hodinová adoračná modlitbová reťaz na Kalvárii

Celoslovenské stretnutie mládeže R13 v Ružomberku 26.-28. júla 2013 počas konania Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro.


Naša farnosť organizuje spoločnú účasť.

Prihlasovanie a info:
cez internetový formulár na: http://www.rio13.sk/registracia-ucastnici

Cena:
podľa termínu prihlásenia sa:

Variant A: Základný balík (program, ubytovanie, bez stravy):
od 14. 2. 2013 do 30.6.2013 - 20,13 €
od 1. 7. 2013 do 20. 7. 2013 a na mieste v deň konania – 30 €

Variant B: Kompletný balík (program, ubytovanie a strava):
od 14. 2. 2013 do 28. 2. 2013 – 20,13 € - (strava zdrama, bonusová uvádzacia cena)
od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 – 25 €
od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 – 30 €
od 1. 7. 2013 nezabezpečujeme stravu, dá za zakúpiť len základný balík
bez stravy za 30 €)

Celková on-line registrácia končí 20.7. 2013 o 13:00.

Registrácia je platná po uhradení poplatku.

SPOLOČENSTVA "Z TMY DO SVETLA"


MILÍ RODIČIA A PRIATELIA,

POZÝVAM VÁS NA STRETNUTIE SPOLOČENSTVA ,, Z TMY DO SVETLA ´´, KDE SA DOZVIETE, AKO NAJLEPŠIE POMÔCŤ SVOJIM DEŤOM, PRIATEĽOM ALEBO KOMUKOĽVEK, KTO MÁ PROBLÉMY SO ZODPOVEDNOSŤOU, ODMIETA SI PLNIŤ SVOJE POVINNOSTI, NEPOSLÚCHA RODIČOV, JE ZÁVISLÝ NA DROGÁCH, ALKOHOLE
ALEBO INÝCH OMAMNÝCH LÁTKACH. POMÔŽME IM KÝM JE ČAS.

,, PRE MNOHÝCH JE UŽ NESKORO.´´

STRETNUTIE SA KONÁ KAŽDÚ STREDU O 17:00 V PASTORAČNOM CENTRE VO
FARSKOM DVORE. V PRÍPADE NUTNOSTI SA MÔŽE TERMÍN PRISPÔSOBIŤ, ALEBO SA STRETNÚŤ AJ OSOBITNE. NEVÁHAJTE, NEČAKAJTE A PRÍĎTE!

S POZDRAVOM MÁRIA MARKOVIČOVÁ
katechétka


Pastoračné centrum - foto


Modlitby matiek


Modlitby mamičiek sa konajú každý utorok o 20:00 hod na pastoračnom centre pri farskom kostole v Stupave.
Tel. kontakt: 0903605433 - Soňa Tomeková


Farské spoločenstvo detí - Stupaváčik


V súčasnosti, ktorá vyvíja neúprosné tlaky na rodinu a vývoj vzťahov vôbec, je veľmi ťažké usmerniť, či správne nasmerovať deti a mladých na ceste životom.

Spoločenstvo Stupaváčik funguje už niekoľko rokov a počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami. No takým hlavným cieľom bolo vždy vytvoriť z detí zdravé fungujúce spoločenstvo so spoločnou túžbou hlbšie poznať Pána Boha. Prostredníctvom hier a aktivít sa snažíme deťom ukazovať, ako sa dá plnohodnotne a zdravo využiť voľný čas.

Syndikovať obsah