Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Životy svätých

Niekoľko slov o Matke Tereze - "Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou každého kresťana - mňa i teba"

Published in

V nedeľu 19. októbra 2003 Svätý Otec blahorečil Matku Teréziu z Kalkaty. Výzva, ktorú Ježiš roku 1946 adresoval Matke Terézii: „Poď a buď mojím svetlom,“ znova zaznela na Námestí svätého Petra ako výzva všetkým kresťanom, aby Kristovým svetlom premieňali svet v temnosti civilizácie smrti.

Povzbudenie v pôstnej dobe - život otca Pia z Pietrelciny

Published in

Milí priatelia, pred časom som dostal emailom zaujímavú prezentáciu o živote otca Pia z Pietrelciny. Preto by som ju chcel ponúknuť aj ostatným, ktorí navštívia túto stránku, aby sme sa povzbudili k životu svätosti, k čomu nás pozýva aj II. vatikánsky koncil a Ján Pavol II. v liste na začiatku nového milénia - Novo millenio ineunte.

Iste sa nad slovom svätosť dnes mnohí pousmejú, ako nad niečim absolútne prekonaným. Skúsenosť nás však presvedčila o inom. Skutočná radosť sa dosahuje životom pokánia, modlitby a obety. Preto všetkým v mene farnosti prajem požehnanie Božie v tomto pôstnom čase a skutočnú dobrú prípravu na Veľkonočné sviatky.

Prezentáciu si môžete otvoriť kliknutím na priložený súbor.

Zo svetáka svätec - svätý František z Assisi, nie je to povzbudením aj pre nás?

Published in

Vatikán (27. januára, RV) - Pápež Benedikt XVI. dnes počas generálnej audiencie predniesol nasledujúcu katechézu:

Drahí bratia a sestry,

v jednej z mojich nedávnych katechéz som hovoril o prozreteľnej úlohe, ktorú pri obnove Cirkvi svojich čias zohrali Menší Bratia a Bratia Kazatelia, založení sv. Františkom z Assisi a sv. Dominikom z Guzman. Dnes by som vám chcel predstaviť postavu sv. Františka, skutočného velikána svätosti, ktorý si neustále podmaňuje srdcia mnohých ľudí rozličného veku i viery.

Veľké povzbudenie - život svätej Gemmy Galgani

Published in

Pred niekoľkými dňami som mal možnosť nájsť krásny výťah zo života svätej Gemmy Galgany. Ide o mladé dievča z Talianska, ktoré zomrelo vo veku 25 rokov. Svoj život obetovala tým spôsobom, že Pánovi Ježišovi vždy ponúkla niekoľko rokov zo svojho života za tých, ktorí potrebovali pomoc, napríklad uzdraviť sa z nejakej choroby. Veľa trpela, mala osobitnú milosť, byť účastná utrpenia Pána Ježiša Krista celkom zvláštnym spôsobom - cez stigmy a ďalšie formy utrpenia. Veľmi skoro stratila rodičov, je osobitne patrónom pri strate rodičov, v pokušení a lekárnikov. Prekonala veľmi veľa a veľmi ťažkých pokušení.

Syndikovať obsah