Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Duchovný život

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri príležitosti otvorenia Roku kňazov - duchovné povzbudenie aj v náročných podmienkach

Published in

V piatok 19. júna 2009, na sviatok Božského srdca Ježišovho, sa o 10.00 stretol v Katedrále svätého Martina v rámci slávnostnej svätej omše bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský s kňazmi svojej diecézy, a to pri príležitosti otvorenia Roku kňazov. Homíliu, ktorú predniesol, prinášame v plnom znení:

Drahí bratia v kňazskej službe.
Svätý otec Benedikt XVI. nás obdaroval ďalším vzácnym darom. Na záver roku svätého Pavla nás pozýva, aby sme v nasledujúcom roku slávili Rok kňazov. Je to výborná príležitosť pre všetkých, aby sme si hlbšie uvedomili, či už kňazi ale i laici, všetci spoločne, čo znamená kňaz.

Kristova vernosť, kňazská vernosť – téma Roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. dňa 16. marca počas audiencie pre členov Kongregácie pre klérus (ide o zvláštnych pomocníkov Svätého Otca pre kňazov) oznámil svoj úmysel vyhlásiť Rok kňazov, ktorý sa začína 19. júna t.r., na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a bude trvať do 19. júna 2010. Na tento rok pripadne aj 150. výročie smrti svätého farára z Arsu, Jána Máriu Vianneya, ktorý bol opravdivým príkladom pastiera v službe veriacim. Svätý Otec uviedol vo svojom príhovore dôvod tohto vyhlásenia. Praje si: „...presnejšie povzbudiť kňazov v úsilí o duchovnú dokonalosť, na ktorej nadovšetko závisí efektivita ich služby“.

Začíname mesiac máj ružencom s Pannou Máriou

Published in

Prežívajúc toto radostné veľkonočné obdobie, máme ešte jeden dôvod k radosti: začíname mesiac máj, ktorý je venovaný Panne Márii. Nech každý májový deň patrí ešte viac našej Kráľovnej a Matke. Odovzdávajme jej s jednoduchosťou všetko, čo nás bude stretať, radosti i bolesti, skúšky i utrpenia.

Darujme Panne Márii každý deň nanovo svoje srdce. Buďme verní v modlitbe ruženca. Modlime sa ho spoločne v rodinách. Iba obnovením spoločnej modlitby môže zavládnuť pokoj v našich rodinách.

Svätý otec Ján Pavol II. v liste Rosarium Virginis Mariae nám hovorí:

Nájdi pokoj pre svoje srdce

Published in

Pokoj je túžba, ktorú sám Stvoriteľ vložil do ľudského srdca. Sme svedkami, že je stále viac nepokoja v ľudských srdciach, rodinách, medziľudských vzťahoch i vo svete. Práve preto nás Matka Mária pozýva na modlitbu za pokoj.

Tak ako jeden hriech zapríčiňuje ďalší, rovnako sú navzájom medzi sebou spojené modlitba, pokoj, odpustenie, láska a radosť. Ak sa rozhodneme pre modlitbu alebo pre odpustenie, určite vo svojom živote zakúsime pokoj.

Potrebujem vo svojom živote modlitbu?

Published in

Zatiaľ som sa nemodlil alebo len veľmi málo, ale chcel by som začať.

Aj s modlitbou, keď začíname, ide to postupne, po krokoch. Najskôr človek nevydrží veľa a musí sa prinútiť svojou vôľou. Vždy je pre nás ľahšie pozerať televízor alebo robiť niečo pohodlnejšie, ale hneď ako sa začneme modliť, začneme byť unavení a ide nám to ťažko, zápasíme s roztržitosťou a starosťami...

Čo mi to teda prinesie, keď sa budem modliť?

Počúvaj, čo ti hovorí Pán Ježiš

Published in

Deti, chcem vám rozprávať o poslušnosti. Ja, ako váš Boh som vám poslušný. Chránim vás, keď ma o to žiadate. Poskytnem svoju pomoc, keď mi o nej hovoríte. Ja som pre vás stvoril nádherný svet, aby ste spoznali lásku, aby ste si zaslúžili nebo. Ja, váš Boh vkladám svoj podiel. Teraz vás žiadam, aby ste urobili ten váš. Hovorím iba kvôli mojej starosti o vás, deti moje. Váš svet, tak zničený ako je, hľadá, ako by vás pomýlil, aby ste si mysleli, že poslušnosť je negatívna vec, ktorá vás oslabuje. Uisťujem ťa, dieťa moje, ja som mocný. Som Ježiš Kristus a keď sa pozrieš na môj čas, ktorý som strávil vo vašom svete, uvidíš, že som bol poslušný všetkým, ku ktorým ma poslušnosť viazala. Bol som poslušný Bohu.

Čo znamená bojovať proti chudobe?

Published in

V nedávnom posolstve k 42. svetovému dňu pokoja, Svätý Otec Benedikt XVI. napísal text, v ktorom všetkých vyzval na boj proti chudobe. Chudoba sa totiž čoraz viac rozrástla, a to nielen materiálne, ale i morálne. Zväčšili sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými, a tieto rozdiely často zapríčiňujú i biedu morálnu.

Syndikovať obsah