Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Praktická a dôležitá rada: dajte si pozor na podvodníkov a zlodejov

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí priatelia, touto cestou by som vás aj v mene pána farára vdp. Félixa Mikulu chcel upozorniť na niekoľko nebezpečenstiev, ktoré sa nám množia v stále väčšej miere. Ide o rôznych podpodníkov a zlodejov, ktorí chcú využiť a okradnúť ľudí. Preto vám radíme dať si pozor v týchto prípadoch:

1. Na rôzne zásielky, ktoré žiadajú finančnú pomoc, aj keď by sa zdali s náboženskou tematikou. Treba si vždy dobre preveriť, komu peniaze dávame. Stáva sa, že rôzni podvodníci využívajú dobrosrdečnosť iných ľudí. Je lepšie si vždy preveriť tieto organizácie napr. pozrieť si ich stránku na internete alebo sa poradiť s tými, ktorí v tejto oblasti majú viac skúseností.

2. Nevpúšťať do domu hocikoho. Stávajú sa prípady, kedy napr. pod zámienkou opravy elektriky, plynu atď. prídu do domu zlodeji, ktorí chcú niečo ukradnúť alebo si dom obzrieť. Vždy si preverte koho vpúšťate, vyžiadajte si doklad, meno a podobne.

3. Tí, ktorí bývajú sami, nech si dávajú obzvlášť pozor, aby do domu nevpúšťali cudzie osoby. Ak sú to skutoční opravári alebo iní pracovníci, vždy ich kontrolujte a nenechávajte samých.

4. Dajte si pozor aj na rôzne falošné výhry alebo na tých, ktorí by od vás chceli získať informácie. Vždy si preverte o koho ide, skontaktujte sa s ďalšími ľuďmi z farnosti a poraďte sa aké majú skúsenosti oni. Radšej vždy oddiaľte okamžitú odpoveď a všetko si dopredu premyslite a poraďte sa s ostatnými.

5. Prosíme tých, ktorí majú viac skúseností, aby poradili tým, ktorí sa v týchto oblastiach vyznajú menej, predovšetkým starším a tým, ktorí bývajú sami.

Všetkým želáme ochranu sv. Michala archanjela a anjelov strážnych.