Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Modlitbová akcia: spoločná modlitba za vaše duchovné a materiálne potreby

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milí farníci Stupavy, Mástu a Borinky, ale i všetci návštevníci tejto stránky. Chceli by sme Vám ponúknuť možnosť spolu sa modliť. Dnes sa už veľmi málo modlíme, v rodinách sú veľké krízy, tak isto mladí ľudia zápasia s množstvom problémov a o starších sa málokto chce starať. Spoločná modlitba je tak potrebná ako soľ. Preto by sme Vás všetkých chceli pozvať k tejto modlitbovej akcii za vaše duchovné i telesné potreby. Chceli by sme prosiť Božie milosrdenstvo o milosti cez ruky našej Nebeskej Matky. O čo ide?

Každý štvrtok týždňa sa v modlitbe spojíme od 19:00 do 21:00, každý na tom mieste kde sa budete nachádzať. Môžete sa zapojiť svojou modlitbou ako dlho vám to bude možné. Možno sa modliť sv. ruženec alebo inú modlitbu (napr. korunku Božieho milosrdenstva), možno sa modliť v autobuse, v aute, na cestách, doma, v rodinom kruhu, najlepšie s celou rodinou spolu s deťmi.

Do tejto modlitby budeme dávať duchovné a materiálne potreby ľudí z našej farnosti (vás - deti, mládež, vaše rodiny, starších, trpiacich, tých, kt. sa cítia sami, tých, ktorí prežívajú krízu a ťažkosti, budeme spoločne myslieť jedni na druhých v modlitbe, a tým si navzájom pomôžeme. Pridajte sa aj vy so svojimi úmyslami a myslite aj na úmysli ostatných. Tak sa v našej farnosti vytvorí modlitbová reťaz, ktorá nám všetkým bude pomáhať k väčšej radosti a pokoju a určite nám Boh udelí svoje milosti, pretože môžeme dôverovať jeho prísľubu: Kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, ja som medzi nimi.

Prosíme, pridajte do tejto modlitby zvlášť aj modlitbu za duchovného správcu farnosti vdp. Félixa Mikulu, a tak isto aj ostatných kňazov cez krátku modlitbu 5x Otče náš, Zdravas, Sláva, ktorá je v tomto roku kňazov spojená aj s čiastočnými odpustkami. (Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života)

Zvlášť je potrebné upozorniť, aby sme k modlitbe:

1. pristupovali s čistým srdcom (ak je to potrebné, prijať sviatosť zmierenia), pretože potom je omnoho silnejšia,
2. odpustili všetkým, pretože ak neodpustíme, zablokujeme kanál Božej lásky a milosti, ktorá by k nám (do našej rodiny) chcela prúdiť. Keď máme ťažkú situáciu, odpustenie môže trvať i dlhý čas, ale musíme mať vôľu odpustiť a nepriať zlo druhej osobe.
3. vyhradili si na modlitbu čas, nebáli sa, že tým stratíme čas. Určite raz, v hodine osobného súdu budeme vďačný za každú chvíľu, ktorú sme modlitbe venovali. Nepodľahnime trendu zhonu a naháňania. Aj keď máme veľa povinností, nájdime si vždy čas na modlitbu a nikdy ju neodkladajme.

Všetkých Vás odovzdávame pod ochraný plášť Panny Márie, našej Nebeskej Matky a sv. Michala archanjela a želáme vám všetkým ich pomoc a ochranu pri vašich každodenných povinnostiach.

Ak by ste chceli napísať i konkrétny úmysel, môžete to cez stránku urobiť.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!