Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Možnosť získania odpustkov počas roku kňazov

Published in

Svätý Otec Benedikt XVI. prostredníctvom Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získať úplné i čiastočné odpustky počas roku kňazov. Kliknite pre zobrazenie celého dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Text_Dekretu_Apostolskej_pe...

Pre veriacich je možné získať čiastočné odpustky každý deň:

Konečne čiastočné odpustky budú udelené všetkým veriacim, kedykoľvek sa zbožne pomodlia päťkrát Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil osobitnú možnosť pre Bratislavskú arcidiecézu. Kliknite pre zobrazenie dekrétu:

http://abu-bratislava.sk/portal/system/files/Dekret_o_uplnych_odpustkoch...