Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Požehnané, pokojné a na oddych bohaté prázdniny prajeme všetkým farníkom a návštevníkom tejto stránky

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Všetkým vám prajeme prázdiny a leto naplnené pokojom a oddychom na tele i na duši. Veď najviac si človek oddýchne vtedy, keď si oddýchne jeho duša. Preto i vám prajeme, aby ste kdekoľvek,kde sa budete počas leta nachádzať, žili s Pánom Ježišom a jeho i našou matkou Máriou, ktorí udelia pokoj tým, ktorí si ho žiadajú a pripravia svoje srdce dobrou sv. spoveďou.

Zároveň vám chceme popriať i bezpečné cesty na a z dovolenky pod ochranou anjelov strážnych, sv. Krištofa, paróna šoférov, sv. Rafaela archanjela, patróna cestujúcich a Panny Márie, patrónky dialnic.

Takisto by som chcel na tomto mieste ešte dať malý oznam, že počas týchto letných prázdnin nebudeme na stránke uverejňovať nové články tak často, okrem farských oznamov, ktoré určite mnohí navštevujete. Znova budeme pokračovať na začiatku školského roka.

S prianím Božieho požehnania,
spolupracovníci farnosti Stupava so svojím správcom vdp. Félixom Mikulom