Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Otázka: Aký postoj zaujať k osobe Dr. Jozefa Tisu?

Published in

Milí priatelia farnosti Stupava! Prečo ponúkame tento článok alebo možnosť? Je to preto, že osoba Dr. Jozefa Tisu je dnes veľmi diskutovaná a mnohí sú z tejto diskusie zmätení. Naviac je táto téma spájaná i s Cirkvou a kňazmi. Starší si prirodzene mnoho pamätajú, ale mladší sa snažia naštudovať si tieto veci z literatúry alebo iných zdrojov. Všeobecne je prijímaná mienka, že osoba Jozefa Tisu je veľmi negatívnou osobou slovenských dejín. Poznáme však historické fakty? Drvivá väčšina občanov vtedajšieho Slovenského štátu bola Jozefovi Tisovi naklonená. Konali sa za neho modlitby. Prečo mali títo naši predkovia tento postoj? Je potrebné, aby sme poznali hlbšie historické skutočnosti a situáciu v období rokov cca. 1938 až 1947. Bohužiaľ sa dnes stáva, že prostredníctvim médií sú rozšírené názory, ktoré plne nezodpovedajú historickým skutočnostiam. Teda sú tendenčné alebo určitým smerom ideovo orientované s cieľom vytvoriť určitú mienku. Na tom sa dnes zhodujú historici, ktorí chcú k dejinám nášho Slovenska pristupovať objektívne. Vieme to aj na príklade "temného stredoveku", ktorý v skutočnosti temným nebol, ale je potrebné správne vysvetliť a osvetliť tieto fakty, o čo sa budeme v budúcnosti snažiť.

Preto, ak sa rozhodnete dozvedieť viac, ponúkame vám ukážku z archívu Slovenskej televízie s názvom Sféry dôverné, kde boli uvedené niektoré historické fakty. Môžete si ich vypočuť a utvoriť si svoj vlastný názor na túto otázku. Diskusie sa zúčastnili súčasní odborníci zo Slovenska v oblasti cirkevných, ale i svetových dejín.

http://www.stv.sk/videoarchiv/detail.php?relacia=16844

Túto reláciu môžete nájsť aj na internetovej stránke www.youtube.com s vyhľadaním Jozef Tiso Sféry dôverné.
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=jozef+tiso+sf%C...

Tu ponúkame krátku prvú časť.