Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Som šťastne vydatá

Published in

Keďže dnes nie je tabu hovoriť o čomkoľvek verejne , zvlášť o veciach, ktoré by mali zostať v našom súkromí, ponúkame tu svedectvo jednej mladej manželky, ktoré sa vyjadruje aj k tejto téme. Dnes nemá nikto zábrany sa pýtať, či môže robiť zle, či môže propagovať niečo, čo človeku škodí. O to väčšmi je potrebné sa povzbudiť na tom, čo je pravdivé a hovoriť pravdu. Preto ponúkame toto svedectvo, ktoré bude pre mnohých iste veľkým povzbudením, ale i výzvou na zmenu života, výzvou veľmi veľkou, ale nie nemožnou, výzvou k šťastiu. Kto môže pochopiť, nech pochopí.

Som šťastne vydatá a viem, že Boh je tak so zamilovanými, ako aj s manželmi. Vždy s nami bol a je. S mojím chlapcom sme chodili takmer päť rokov a viem, že vytrvať v čistote sa dá. Osobne si však myslím, že to mohlo byť o rok kratšie. Nie som zástankyňou dlhého času zasnúbenia.
Dlhé „chodenie“ určite ohrozuje čistotu, no na druhej strane vek a ekonomické dôvody nie vždy umožňujú uzavrieť manželstvo. Niekedy treba počkať. My sme čakali dlho. Najdôležitejšie však je, že Boh nám dal silu. Rozhodne to zdôrazňujem: predmanželská čistota je možná! Teraz, keď viem, akou silou je sex, som plná vďačnosti voči Bohu, ktorý nám dal dar zdržanlivosti. A naozaj to nebolo také ťažké! Myslím si, že vo vzťahu postupne prichádza chvíľa, keď má človek istotu, že je to ten pravý a že sa mu chce úplne darovať. No nikdy to nevieme na 100 % – až manželstvo je istou pečaťou a vyhlásením: budeme navždy spolu.

Také vyhlásenie si vyžaduje zrelosť, odvahu a zodpovednosť, preto sex má svoje miesto až v manželstve. Stojí za to čakať, stojí za to dozrievať a neničiť lásku nedostatkom vytrvalosti. Treba vedieť aj to, koho počúvať. My sme uverili Bohu a teraz zakúšame požehnané ovocie tejto dôvery. Plne sa radujeme zo svojho manželského života, pričom prežívame hlbokú lásku, radosť a vďačnosť.

Prirodzené metódy od nás neustále vyžadujú disciplínu, ale naozaj stojí za to používať ich. Samozrejme, nie vždy je to ľahké a prichádzajú pokušenia vydať sa ľahšou cestou. Ale veď Pán Boh nám dal okrem viery aj rozum! Je známe, že antikoncepčné prostriedky škodia zdraviu, nehovoriac o morálnych škodách. Organizmus ženy má svoj prirodzený cyklus a netreba „vylepšovať“ svoju sexualitu na vlastnú päsť. Sexualita nie je choroba, aby sa človek napchával hormónmi či ubližoval si mechanickými prostriedkami (a už nehovoriac o prezervatíve, ktorý manželom neumožňuje plné prežívanie). Pohlavný styk je niečo oveľa viac ako len telesný zážitok. Je to zážitok psychický, duchovný a citový. Prirodzené metódy svojím spôsobom zavádzajú určitý poriadok do nášho života. Sú veľmi pohodlné, vyžadujú si len teplomer, záznamovú tabuľku a samozrejme pravidelnosť. Čistenie zubov zaberá viac času! Stojí za to ísť touto cestou. S Bohom je naozaj všetko ľahké. Len ak sa od neho odvraciame a načúvame hlasom sveta, všetko sa stáva ťažkým. Vo chvíli, keď uveríme Ježišovi a povieme mu: „Ty buď mojím Pánom,“ všetko sa stáva takým jednoduchým, až sa čudujeme, že sa nám to mohlo zdať iné.

Myslím si, že súčasná mládež a deti sú nesmierne ohrození prívalom nečistoty. Milujte sa! je oázou uprostred bulváru. Preto sú dôležité svedectvá o čistote. Božia láska je taká veľká, že „všetko vydrží“ (porov. 1 Kor 13, 7). Boh, ktorý je láska, je prameňom každej inej lásky. Táto láska nám umožňuje uveriť a dôverovať inému človekovi.

Obaja pochádzame z rodín rozbitých alkoholizmom, pohŕdaním, pýchou a nedostatkom lásky. Keby nebolo Boha, náš život by nemal zmysel. To on nám dal silu, vďaka nemu sme uverili, že láska existuje.

Som rada, že uverejňujete modlitbu za predmanželskú čistotu. Boh naozaj nikoho neklame. Myslím si, že len ľudia, ktorí mrhajú svojím telom v mene zle chápanej slobody, sa cítia oklamaní. A viem aj to, že naša plná radosť z manželstva je plodom predmanželskej čistoty. Nevisí nad nami tieň, že sme niečo pokazili. Sme skutoční šťastlivci! Je až neuveriteľné, čo Boh dokáže. Z deformovaných, ustráchaných ľudí tvorí dôverujúce, otvorené a milovania schopné osoby. Čistota je možná. Viem, že Mária bola a je s nami. Je to zvláštne, ale vďaka manželstvu som pochopila, čo je panenstvo.

Ešte raz zdôrazňujem, že čistota je v Bohu. A ak človek pozve Boha do svojho života, on nás nesklame. Boh nám odhaľuje našu dôstojnosť jeho detí. Preto je Božie kráľovstvo medzi nami – my zostávame v Bohu a Boh zostáva v nás. Vtedy je všetko jednoduché. Vtedy a len vtedy. Modlím sa za vás.

Ivona, 26 rokov

Zdroj: časopis Milujte sa, č. 7