Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Pozvánka na deň otvorených dverí v kňazskom seminári v Bratislave

Published in

Rád by som vás všetkých pozval na deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, na 5. veľkonočnú nedeľu, 10. mája. Začíname slávením latinskej sv. omše o 9.00 hod. v Katedrále sv. Martina. Nasledovať bude prehliadka seminára a pripravený program bohoslovcov, obed bude pre všetkých účastníkov zabezpečený. Hosťom DOD bude český skladateľ duchovnej hudby, virtuóz, pedagóg, otec šiestich detí Miloš Bok. Na záver bude o 16:00 spoločná modlitba vešpier.

Pozývame všetkých, dvere seminára sa otvoria pre širokú verejnosť, miništrantov, otcov, mamy, deti, starých rodičov..., aby ste mali možnosť vidieť kde a ako študujeme a pripravujeme sa na prijatie sviatosti kňazstva.

Ivan Barus, bohoslovec