Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Inštitút Sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Published in