Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Arcidiecézna púť detí v Marianke 2019

Published in


V sobotu 25. mája sa v Marianke konala púť detí Bratislavskej arcidiecézy.
Deti, ktoré sa púte zúčastnili, mohli putovať pešo buď z Rače alebo zo Stupavy.

Aj z našej farnosti Stupava sa vybralo niečo cez 50 pútnikov.
Na začiatku trasy pri kostole v Stupave dostal každý pútnik svoj vlastný Pútniček,
do ktorého sa zapisovali splnené úlohy na trase alebo už priamo v Marianke na jednotlivých stanovištiach.
Podarilo sa nám pomôcť upratať okolie jedného zastavenia krížovej cesty, rozosmiať animátorov, porozmýšľať o tom,
aká Panna Mária je a dozvedeli sme sa niečo aj o ešte nenarodených deťoch.

Každá skupinka mala svoju vlajku a hymnu.
Na obed sme dostali tradičné párky a púť sme ukončili slávnostnou svätou omšou.

Domov sme sa vrátili večer unavení, ale tešiaci sa na ďalšiu púť zas o rok :)