Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

PRIHLASOVANIE NA BIRMOVKU - žiaci 9. roč. ZŠ a študenti gym. - kvarty, SŠ

Published in