Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Aktivity vo farnosti pre rodiny, mladých a deti a možnosti zapojenia sa


Táto informačná stránka bude priebežne aktualizovaná. Každá z aktivít bude dopredu upresnená v oznamoch, prípadne mailom.

Rodiny:
- stretnutia rodín každú druhú nedeľu v mesiaci na farskom dvore
- pravidelné výlety: Silvester (do Lomu pod Pajštúnom), júnový splav Moravy, každoročný výlet
- burza oblečenia pre malé deti párkrát ročne v Pastoračnom centre
- Modlitby matiek, pre matky s malými deťmi na materskej dovolenke – Silvia 0904 544 554 a pre pracujúce matky v stredu o 19:30 v Pastoračnom centre – Mirka 0903 867 067).
- Modlitby otcov (každý pondelok o 20:00 v Pastoračnom centre)
- Deviatnik „Hľadanie prístrešku pre svätú rodinu“ pred Vianocami
- Spevácky zbor na veľké sviatky
- 40 hodinová adoračná modlitbová reťaz na Kalvárii
- 30 dňová pôstno-modlitbová reťaz na daný úmysel
- ples
- Adorácie „Za návrat detí a mladých z katolíckych rodín vzdialených od viery“, každý štvrtok od 15:00 do večernej sv. omše v Stupave
- Katarínska zábava
- Z času na čas premietanie filmov na Pastoračnom centre
- Ružencové bratstvo – prvé soboty pred sv. omšou sa modlí vždy jedna zo skupín Večeradlo
- Príležitostne opekačky - začiatok a koniec školského roka

Mládež:
- štvrtkové omše, hudobníci majú nácviky v každý utorok o 17:00 v Pastoračnomn centre
- animátori detí na Stupaváčiku
- spoločný informačný mail
- príprava na sviatosť birmovania pre 8 a 9 r. ZŠ, prípadne pre ďalších
- mládežnícke ružencové spoločenstvo
- futbal
- miništrovanie
- celodiecézne stretnutie mládeže zväčša v septembri v Šaštíne, alebo celoslovenské stretnutia vždy v inom meste, raz ročne
- svadobný zbor
- pozeranie športových prenosov z času na čas

Deti:
- detské spoločenstvo Stupaváčik (mladšie deti, stredne staršie deti, staršie deti) s animátormi, rehoľnou sestričkou a kaplánom
- piatkové sv. omše
- tábor cez letné prázdniny
- príprava na 1. sväté prijímanie
- detské ružencové spoločenstvo (kontakt: Mária katechétka)
- miništrovanie

Liturgické možnosti zapojenia sa:
- miništrovanie – stačí prísť pred hociktorou sv. omšou, nácviky prvú nedeľu o 15:30
- štvrtkové mládežnícke sv. omše – hľadajú sa speváci a zboristi, vo veku 12-17 rokov, nácviky každý utorok o 17:00 v Pastoračnom centre
- nedeľné sv. omše – nácviky sestričiek kapucínok s deťmi pred sv. omšou
- piatkové detské sv. omše po Stupaváčiku, s hudobným zapojením sa detí, nácvik vrámci Stupaváčika, možnosť čítania čítaní deťmi
- zbor dospelých na väčšie sviatky
- kto by vedel pomôcť s hraním na organ, či s individuálnym spevom – na nedeľných sv. omšiach, či na svadbách, budeme tiež radi, keď sa nám ozvete

Vysluhovanie a príprava na sviatosti:
Krst detí – priebežne
Krst a ostatné sviatostí pre dospelých – nahlasovanie a príprava priebežne
1. sväté prijímanie – každý rok, prihlasovanie v septembri cez ZŠ, i osobne
Birmovanie – každý druhý rok, tento rok sa bude vysluhovať, nahlasovanie v septembri cez ZŠ, i osobne
Sobáš – priebežne
Pomazanie chorých – priebežne
Sv. spoveď – približne polhodinu pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni podľa oznamov