Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Veľké povzbudenie - život svätej Gemmy Galgani

Published in

Pred niekoľkými dňami som mal možnosť nájsť krásny výťah zo života svätej Gemmy Galgany. Ide o mladé dievča z Talianska, ktoré zomrelo vo veku 25 rokov. Svoj život obetovala tým spôsobom, že Pánovi Ježišovi vždy ponúkla niekoľko rokov zo svojho života za tých, ktorí potrebovali pomoc, napríklad uzdraviť sa z nejakej choroby. Veľa trpela, mala osobitnú milosť, byť účastná utrpenia Pána Ježiša Krista celkom zvláštnym spôsobom - cez stigmy a ďalšie formy utrpenia. Veľmi skoro stratila rodičov, je osobitne patrónom pri strate rodičov, v pokušení a lekárnikov. Prekonala veľmi veľa a veľmi ťažkých pokušení.

Osobitne povzbudzujúca je jej láska k Bohu, ku svojim blízkym a jej jednoduchosť. Na Slovensku asi ešte nevyšla kniha s jej životoposom, ale je tu jedna internetová stránka, kde sa o nej môžete dosť dočítať -

Sv. Gemma Galgani

www.svatagemma.sk

Tiež si môžete stiahnuť asi 50 stranový dokument o jej živote, veľmi pekne spracovaný na adrese: http://www.svatagemma.sk/stiahnut.html