Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Sprievodca nielen pre katolíka


- ako to bolo v skutočnosti s križiackymi výpravami, inkvizíciou, Galileom, Tisom, či „mlčaním“ Pia XII. za vojny?
- ako je to s financovaním Cirkvi na Slovensku a odlukou od štátu?
- aké sú argumenty Cirkvi v postoji k niektorým morálnym otázkam (spolužitie pred sobášom, predmanželský styk, homosexuálne skutky, rozvod)?
- aké sú rozdiely medzi jednotlivými náboženstvami, v čo veria protestanti a ako „delíme“ naše dogmy?
- argumenty k niektorým námietkam k Starému Zákonu
- čo si myslí Cirkev o evolúcii a Big Bangu?
- ako to je s celibátom, potratmi, eutanáziou, antikoncepciou, pedofíliou?
- viac o „kauzách“ posledných pápežov
- znamenia doby vo svete a na Slovensku a pápeži Slovákom
- stanovisko k odvolaniu arcibiskupa Bezáka
- o čom boli posledné dôležité dokumenty pápežov?
- zhrnutie gender ideológie
- ako prenikol diablov dym do Cirkvi?
- aký bude kresťan 3. tisícročia?
- New age, slobodomurári, Chatrč, Harry Potter, Da Vinciho kód
- duchovný život laika
- odkazy na webe, odporúčané knihy
- a mnoho iného....