Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Príhovor : Privítanie nového pána Kaplana v Stupavskej farnosti 30.6.2013


Váž. pán Dekan,
Váž. pán Kaplán,

dovoľte mi, aby som za Stupavských a Mástskych farníkov privítal nášho nového kaplána a povedal
pár slov.

Všetci si dobre pamätáme, keď pred 24-mi rokmi nám oznámili, že do našej farnosti príde nový pán
farár. Boli sme v očakávaní kto to bude. Vedeli sme len to, že to bude Záhorák a tak sme si povedali,
že ak to je Záhorák ako my, tak si s ním určite budeme rozumieť, lebo je to jeden z nás.
Teraz do našej farnosti prichádza nový pán kaplán a taktiež sme boli v očakávaní, kto to vlastne bude.
Opäť vieme len to, že k nám prichádza Záhorák zo Senice. Má sväté meno Peter a dal sa na službu
slúžiť bohu.

Pre našu farnosť je to určitá zmena, pretože doteraz po dobu necelých 24 rokov, náš pán dekan nemal žiadneho kaplána, teda pomocníka, ktorý by mu vypomohol spravovať tri farnosti - Stupavu, Mást
a Borinku. Túto činnosť vykonával a vykonáva sám a za tie roky služby by sa patrilo, aby si trocha oddýchol a podelil sa o túto náročnú činnosť aj s ďalšími. Preto si myslíme, že vy, náš nový pán kaplán a aj náš diakon Michal, mu vypomôžete a budete mu dobrými pomocníkmi.

Pán kaplán,

nastupujete na svoje prvé kaplánske miesto, ktoré je pre Vás úplne neznámym prostredím. Prvý krát
máte možnosť spoznať život vo farnosti. Boli ste pridelený do našej Stupavskej farnosti, ktorá patrí
vďaka nášmu pánovi dekanovi k jednej z najkrajších a najlepšie fungujúcich v Bratislavskej diecéze.
Hovorí sa, že na to čo je prvé sa nikdy nezabúda. Práve my, stupavský farníci môžeme byť pre Vás
niečím ako rodinou a chceme Vám vytvoriť príjemné prostredie a dobré podmienky pre Váš začiatok,
aby ste sa u nás cítili ako doma a teda nikdy na nás nezabudli, že tu som začínal.
Tým chceme povedať, že naša farnosť by mohla byť pre Váš začiatok v tejto náročnej službe dobrým
štartom. Atmosféru, ktorú tu zaviedol náš pán dekan je veľmi priateľská a úprimná, a dokázal vytvoriť
spoločenstvo dobrých, srdečných a láskavých veriacich ľudí. Každému, ktorý niečo potrebuje, je ochotný poradiť a pomôcť. Chodia sa sem sobášiť aj rôzne manželské páry, ktoré nie sú z našej farnosti, ale
chcú zažiť atmosféru sobášneho aktu práve u nás v našom kostole.

Pri našom pánovi dekanovi sa dokážete veľa naučiť. Vie Vám ukázať tú správnu cestu vo vašom kňazskom povolaní, aby ste pochopili podstatu Vašej práce. To čo Vás učili v seminári máte možnosť zaviesť do praxe. Nie je nič jednoduchšie a ľahšie ak Vám niekto podá pomocnú ruku a ukáže Vám tú správnu cestu. Preto veríme, že práve náš pán dekan bude pre Vás tým najlepším učiteľom a vy pochopíte, že cesta, ktorú ste si zvolili má zmysel.
Neraz budete pochybovať o tom, či ste urobili dobre, či je tá cesta, ktorou ste sa vybrali správna a či to vlastne bude mať zmyslel. Na všetky tieto otázky Vám náš pán dekan rád zodpovie a dá Vám na to tie
najlepšie argumenty a odpovede. Taktiež sa môžete obrátiť na nás a my Vám radi pomôžeme.

Svätý Otec Ján Pavol II. raz povedal myšlienku :
„ Kňazské povolanie je veľkým tajomstvom a darom, ktorý nekonečne prevyšuje človeka „. Preto je ťažké a zložité vysvetliť, prečo sa mladí muži, ako vy rozhodnú splniť Božiu vôľu tým, že sa stanú kňazmi. Boh sa k nám prihovára svojim Slovom rozličným spôsobom cez udalosti života, cez stretnutia s ľuďmi, cez rozmanité zážitky a životné okolnosti. Aj vy ste sa rozhodli plniť Božiu vôľu.

Náš pán kaplán Peter,

na záver by sme chceli povedať.
Veríme, že vaše prvé pôsobenie v našej farnosti vo Vás zanechá ten najlepší dojem. Stupavský farníci vždy mali a majú radi svojich kňazov, najmä tých, čo im dávajú kus svojho srdca. Budeme radi ak aj vy u nás necháte kúsok svojho srdca.

Zároveň Vám prajeme aj k Vašim včerajším meninám všetko dobré a budeme sa za Vás modliť.

Nech Vám pán boh pomáha.

Za Stupavských farníkov

Peter Balog