Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Celoeurópska petícia „Jeden z nás“


Prosba o podporu a umožnenie zberu podpisov vo farnostiach
Ide o prvú európsku iniciatívu občanov zameranú na ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti. Iniciatívu je možné podporiť fyzickým podpisom aj elektronicky.

O iniciatíve
Snahou iniciatívy je skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Medzi najdôležitejšie požiadavky iniciatívy patrí:

- aby žiadne rozpočtové prostriedky EÚ nemohli byť použité na financovanie činností, ktoré ničia ľudské embryá alebo ktoré predpokladajú ich zničenie;

- aby z prostriedkov EÚ nemohla byť financovaná výskumná činnosť zameraná na klonovanie ľudí, ani výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na výskum kmeňových buniek alebo pre doplňovanie kmeňových buniek;

- aby rozvojová pomoc zo strany EÚ nemohla byť použitá na financovanie potratov, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom financovania organizácií, ktoré vykonávajú alebo podporujú potraty.

Pre úspech iniciatívy je potrebné, aby ju podporil aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň siedmich krajín únie. Iniciatívu už podpisujú občania z 18 krajín EÚ. Na Slovensku zbierajú podporu pod iniciatívu od konca roka 2012 občianske združenia Fórum života a Donum vitae. Iniciatívu je možné podporiť fyzickým podpisom aj elektronicky cez internet.

Podmienky
Signatári musia byť dospelí (18+), slovenskí štátni príslušníci alebo osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Iniciatívu môže každý podporiť iba raz.

Podpora iniciatívy
Postup podpory iniciatívy cez internet nájdete v článku na stránke www.forumzivota.sk keď kliknete na baner Jeden z nás vpravo.
Iniciatívu môžete podporiť fyzickým podpisom na hárkoch vyplnením všetkých polí vo formulári. Vyplnené a podpísané hárky treba zaslať vždy na konci mesiaca na adresu Fóra života. Hárok na stiahnutie je tiež dostupný na stránke www.forumzivota.sk.