Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Celoslovenské stretnutie mládeže R13 v Ružomberku 26.-28. júla 2013 počas konania Svetových dní mládeže v Riu de Janeiro.


Naša farnosť organizuje spoločnú účasť.

Prihlasovanie a info:
cez internetový formulár na: http://www.rio13.sk/registracia-ucastnici

Cena:
podľa termínu prihlásenia sa:

Variant A: Základný balík (program, ubytovanie, bez stravy):
od 14. 2. 2013 do 30.6.2013 - 20,13 €
od 1. 7. 2013 do 20. 7. 2013 a na mieste v deň konania – 30 €

Variant B: Kompletný balík (program, ubytovanie a strava):
od 14. 2. 2013 do 28. 2. 2013 – 20,13 € - (strava zdrama, bonusová uvádzacia cena)
od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 – 25 €
od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 – 30 €
od 1. 7. 2013 nezabezpečujeme stravu, dá za zakúpiť len základný balík
bez stravy za 30 €)

Celková on-line registrácia končí 20.7. 2013 o 13:00.

Registrácia je platná po uhradení poplatku.
Sumu je potrebné uhradiť do konca termínu prihlásenia danej cenovej úrovne.

Platba: (prevodom, vkladom na účet, i-bankingu, nie však poštovou poukážkou)
Majiteľ účtu: Kanet, n.o.
Banka: Tatra banka a. s.
Číslo účtu: 2920 883 271/1100
Do poznámky: meno a priezvisko zaregistrovanej osoby
Variabilný symbol: mobilné číslo bez prvej nuly (napr. 908xxxxxx)
Výška príspevku: (podľa zvoleného variantu a dátumu)

Neplnoletí potrebujú aj splnomocnenie od rodičov (na uvedenej stránke).
Pre spoločnú účasť je treba uviesť v internetovom prihlasovacom formulári okrem iného
tieto informácie:

Meno sprevádzajúcej osoby: Michal Fratrič
Názov skupiny s ktorou budeš na R13: Stupava

Okrem toho prosíme aj o Tvoje nahlásenie sa na fare.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!