Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

TÝŽDEŇ MANŽELSTVA A RODINY - 11.2. - 17.2.


Ciele: Rodina, buď tým, čím si! (Ján Pavol II., Familiaris Consortio)

Nájsť si priestor na svoj manželský vzťah - dar, prekvapenie, pozornosť, čas.
Osláviť tento týždeň ako sviatok na oživenie svojej lásky. Investovanie do vzťahu,
obzretie sa späť, vyjadrenie si navzájom svojho ocenenia a lásky. Uvedomenie si
vzácnosti a hodnoty svojho vzťahu. Možné pôstne predsavzatie: urobiť niečo pre
svoje manželstvo.

Sprievodné aktivity:

1, Ruženec o 17:15 pred sv. omšou za rodiny – v pondelok, utorok.

2, 2 dňová adorácia – pondelok 11.2. a utorok 12.2. 9:00 – 17:50 za naše rodiny.

3, Knižnica v Pastoračnom centre ponúka možnosť požičať si knihy o rodine,
manželstve, pre deti a o výchove detí. Na požiadanie u diakona. Prehľad kníh:
A, Manželstvo, rodina:
Nové rodiny (na príbehoch konkrétnych rodín rieši otázky: prijatia detí, o výchove detí
a mladých až po problémy manželského života)
K manželstvu a rodine (kard. Chryzostom Korec)
Rodina (na rôzne rodinné otázky odpovedá Chiara Lubichová)
Humanae vitae – encyklika Pavla VI. o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
Šťastná rodina (Bruno Ferrero, saleziánsky štýl)
Šťastní rodičia (Bruno Ferrero, saleziánsky štýl)
Všedný deň a zázrak v rodine (duch domácnosti, rodičia a deti, svokrovci, ...)
Křesťanská rodina

B, Výchova detí:
Výchovný systém Jána Bosca
Listy rodičom 1 (rady k výchove dieťaťa do 1 roka)
Listy rodičom 2 (rady k výchove dieťaťa od 1 do 2 roka)
Listy rodičom 3 (rady k výchove dieťaťa od 2 do 3 roka)
Listy rodičom 4 (rady k výchove dieťaťa od 3 do 4 a trištvrte roka)
Listy rodičom 5 (rady k výchove dieťaťa od 5 do 6 a trištvrte roka)
Listy rodičom (0 - 5 a trištvrte roka, a ďalšie rady)

C, Detské knižky:
Moja prvá knižka o Ježišovi
Od srdca k srdcu
Detská kniha modlitieb
Cyril a Metod
Môj anjel strážny
Prechádza po kostole
Biblia pre deti – Starý zákon
Čo videla Bernadeta
Matka Terézia
Sestra Zdenka

Ďaľšie zaujímavé knihy k tematike rodiny (nie už z našej knižnice):
- Umenie starnúť – Ako sa naučiť šťastne starnúť.
- Dvanásť krokov s Ježišom – Autobiografia o živote s alkoholikom.
- ...aby sme jedno boli – Zodpovedné rodičovstvo formou 19 svedectiev manž. párov.
- Ako milovať deti – Praktický a stručný poradca.
- ...aby pohár nepretiekol - O manželskej komunikácii, vyhýbaní zraneniam,
bezradnosti.
- Daj láske šancu – Pre mladých.

4, Petícia v kostoloch „Jeden z nás“ na ochranu práv nenarodených detí do
Európskeho parlamentu.
Najdôležitejšie požiadavky:
- aby žiadne prostriedky EÚ nemohli ísť na financovanie ničenia ľudských
embrií, klonovanie ľudí, výskum na embrionálnych bunkách, či financovanie
potratov priamo či nepriamo cez podporu takýchto organizácií.
“Málokedy máme takú výraznú možnosť presadiť pro-life postoj na
celoeurópskej úrovni a zastať sa života pred kultúrou smrti! Iniciatíva
Jeden z nás sa môže stať dôležitým krokom k víťazstvu života. Som pevne
presvedčený, že bude úspešná,” (europoslanec Miroslav Mikolášik)
Je potrebných aspoň milión podpisov zo 7 členských štátov EÚ.
"Európa je taká, akou ju chceme mať. Ak nechceme, aby EÚ z našich daní
podporovala aktivity, ktoré znižujú hodnotu ľudského života a jeho dôstojnosť,
musíme to jasne povedať.“ (europoslankyňa Anna Záborská)
(Zdroj: Fórum života)

5, V našej farnosti sú aj Modlitby otcov – kto by mal záujem sa pridať, viac info
dostane na fare.
Podobne aj Modlitby matiek – viac info Soňa Tomeková, 0903 605 433.

6, V júli sa každoročne v Banskej bystrici konajú tzv. Manželské stretnutia.
Ide o veľmi pochvaľované zhruba týždňové duchovné cvičenia pre manželov
s množstvom tematických prednášok a svedectiev priamo iných párov a kňazov –
výhoda je, že o deti sa im tam na mieste postarajú animátori. Druhý turnus má ešte
viaceré voľné miesta, kto by mal záujem, viac info je na http://www.mstretnutia.sk.

7, Viac inšpirácie aj na stránkach:
www.ntm.sk - Národný týždeň manželstva
www.marriage-weekinternational.com

www.kbs.sk - Dokumenty Cirkvi od Jána Pavla II. o manželstve a rodine:
Familiaris consortio (o úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete)
List rodinám v roku rodiny

Na záver jeden manželský:)

Adam sa pýta Evy: - Máš ma rada? - A mám na výber?