Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Duchovná obnova s pátrom Jamesom Mariakumarom, SVD


V dňoch 6. až 9. augusta 2012 sa v našej farnosti konala duchovná obnova s indickým misionárom Jamesom Mariakumarom a jeho spolupracovníčkou Mary Pereira. Vo svojich pútavých prednáškach hovorili o význame Božieho slova pre náš život, o potrebe odpustenia, aj o tom, že sme povolaní ku svätosti. Jeden celý deň sa venovali téme manželstva, výchove detí a vzťahom medzi rodičmi a deťmi. Dotkli sa aj veľmi aktuálnej témy okultizmu a moderných protikresťanských filozofií ako je New Age. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška o zmysle utrpenia v našom živote a povzbudenie k dôvere v Božiu vernosť.
Okrem prednášok mal páter Mariakumar každý večer originálnu modlitbu za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. V našej predstavivosti vo viere nás najprv zaviedol do situácií, kde sme konali nesprávne. Uvedomili sme si, že tam bol prítomný Pán Ježiš aj Panna Mária. Poprosili sme ho o odpustenie za naše zlyhania, zriekli sme sa svojho hriechu a pocítili sme lásku nášho Pána aj Nebeskej Matky. Nakoniec sme si predstavili, ako budeme v podobných situáciách kráčať spolu s Ježišom a Máriou a budeme sa správať tak, aby z nás mali radosť.
Veľmi špecifická bola modlitba za uzdravenie v lone matky, pri ktorej sme sa v mysli preniesli do prvých mesiacov a rokov nášho života, dokonca kým sme boli ešte v lone matky. Tí, ktorí v detstve nezažili dostatok lásky od svojich vlastných rodičov, mohli pocítiť materinskú lásku v náručí našej Nebeskej Matky a otcovskú lásku nášho Pána.
Účastníci duchovnej obnovy mali tiež možnosť prísť na osobný rozhovor a modlitbu k pátrovi, ktorý sa už dlhé roky venuje službe duchovného poradenstva a vnútorného oslobodzovania. Táto duchovná obnova určite priniesla mnohým odpovede na otázky duchovného života, povzbudenie na našej každodennej kresťanskej ceste a snáď bude naďalej prinášať svoje ovocie v našej farnosti.
Úvahy, katechézy, články a modlitby pátra Mariakumara a Mary Pereira, vrátane modlitby oslobodenia nájdete na ich webovej stránke www.mariakumar.org, ktorá má aj slovenskú verziu. Na stránke sa môžete podeliť o svoje dojmy z duchovnej obnovy či napísať svoje osobné svedectvo.