Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

SPOLOČENSTVA "Z TMY DO SVETLA"


MILÍ RODIČIA A PRIATELIA,

POZÝVAM VÁS NA STRETNUTIE SPOLOČENSTVA ,, Z TMY DO SVETLA ´´, KDE SA DOZVIETE, AKO NAJLEPŠIE POMÔCŤ SVOJIM DEŤOM, PRIATEĽOM ALEBO KOMUKOĽVEK, KTO MÁ PROBLÉMY SO ZODPOVEDNOSŤOU, ODMIETA SI PLNIŤ SVOJE POVINNOSTI, NEPOSLÚCHA RODIČOV, JE ZÁVISLÝ NA DROGÁCH, ALKOHOLE
ALEBO INÝCH OMAMNÝCH LÁTKACH. POMÔŽME IM KÝM JE ČAS.

,, PRE MNOHÝCH JE UŽ NESKORO.´´

STRETNUTIE SA KONÁ KAŽDÚ STREDU O 17:00 V PASTORAČNOM CENTRE VO
FARSKOM DVORE. V PRÍPADE NUTNOSTI SA MÔŽE TERMÍN PRISPÔSOBIŤ, ALEBO SA STRETNÚŤ AJ OSOBITNE. NEVÁHAJTE, NEČAKAJTE A PRÍĎTE!

S POZDRAVOM MÁRIA MARKOVIČOVÁ
katechétka