Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Akadémia veriacich


Na svätej omši si neraz ani neuvedomujeme, čo všetko chytí kňaz a miništrant do svojich rúk, na čo slúžia jednotlivé bohoslužobné predmety. Preto radi našim farníkom pripomenieme niektoré z nich.
Kalich
Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.
Kalichová paténa
Prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

Purifikatórium
Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.
Kalichové vélum
Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

Miska na hostie
Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

Paténa k svätému prijímaniu
Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

Ampulky (kanvičky)
Sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie:
V – víno, A – voda
Pala
Štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

Korporál
Štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe. Spôsob rozkladania je naznačený na obrázku.

Kalichové vélum
Štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

Miska na hostie
Vkladá sa do nej chlieb, ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

Paténa k svätému prijímaniu
Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

(podľa www.ministranti.sk)
(pokračovanie)