Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Nový diakon v našej farnosti


Narodil sa v Bratislave. Má 31 rokov. Vyrastal v kresťanskej rodine, v ktorej dvom dcéram
a trom synom hlboko vštepili lásku k viere. Mgr. Michal Fratrič sa od 1. júla tohto roku
v našej farnosti ujal miesta diakona. Požiadali sme ho o krátky rozhovor.


Kedy skrsla vo Vás myšlienka ísť cestou k Bohu?


Študoval som vo štvrtom ročníku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Prvé
impulzy duchovného povolania vychádzali z čítania Biblie, pociťoval som v sebe
volanie Boha. Cesty nás ľudí nie sú rovnaké, ale to volanie Pána cíti povolaný ako
naplnenie svojho života. Štúdium na MFF som ukončil v roku 2004. Potom som
dva roky pracoval ako programátor, premýšľal som o povolaní, až som sa prihlásil
na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu, do seminára.. Vlani som
sa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského arcibiskupa metropolitu
Mons. Stanislava Zvolenského stal diakonom.

-

Pridelili vás do vašej rodnej farnosti v bratislavskej Vrakuni a neskôr ste pôsobili
aj v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. Napokon ste zakotvili v stupavskej
farnosti. Akými úlohami vás poverili?

-

Zatiaľ som dostal do vienka starostlivosť o mládež, čiastočne snúbencov, kázanie,
administratívu. Duch Svätý vie, čo chce v tejto farnosti dosiahnuť. Snažím sa Mu
načúvať. Treba byť normálny, zásadový, otvorený, mať osobný prístup. Láska je reč,
ktorej rozumejú všetci ľudia, vraví sv. Jozef Freinademetz. Najdôležitejšie v mojom
živote a práci je, že nie som na to sám, snažím sa opierať o Božiu pomoc.


Čo vám ešte pomáha v živote a práci zdokonaľovať sa?

-

Modlitba, spoločenstvo veriacich, čítanie kníh, obľubujem Biblické múdroslovie,
konkrétne Knihu Sirachovcovu a Knihu prísloví. Je tam veľa poučných námetov na
to, ako milovať Boha a ľudí, zaoberá sa praktickými otázkami „dobrého života“.
Momentálne ma oslovuje myšlienka, že Pán Boh stavia mosty svojej lásky k nám a od
nás chce, aby sme podobne stavali mosty lásky a vernosti k nemu – láskou k blížnym,
budovaním spoločenstva, obetou, vernosťou povinnostiam, modlitbami, Eucharistiou,
Sviatosťou zmierenia. Som rád a je mi cťou, že sa tu v tejto farnosti môžem osobne
zúčastňovať na tomto pláne nášho Pána.Zhovárala sa Eva Pichlerová

Foto: Milan Galovič

-

Niekoľko myšlienok z Knihy prísloví:

Zlí ľudia nemajú rozvážneho úsudku, lež (ľudia), čo hľadajú Pána, rozumejú všetko.
Lepší je chudák, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, (ktorý chodí) kľukatými
cestami.

Kto zachováva zákon, je syn rozumný, kto sa však kamaráti s hodovníkmi, robí hanbu svojmu
otcovi.
Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďuje ho (pre toho, kto) sa zľutúva
nad chudobnými.