Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Zamyslenie sa


Krst náš celoživotný
Na internetovej stránke našej farnosti sme začali uverejňovať materiály k jednotlivým sviatostiam, ktoré nám určil Pán Ježiš Kristus. Snažíme sa tak pre občanov, ktorí sa ešte nestotožnili s vierou, vytvoriť určitý obraz o význame týchto sviatostí. Zo 7 sviatostí najmä sviatosť krstu, eucharistie, birmovania, či manželstva by sme nemali vnímať len ako určitú významnú udalosť v živote človiečika a človeka spojená s hojnosťou darov, všakovakých dobrôt do žalúdka, či najkrajších šiat, odevov. Spomenuté sviatosti, ktoré sa najviac dotýkajú občanov, sú predsa potvrdením nášho života s Bohom. Krst – brána do tohto života predsa znamená odpustenie všetkých hriechov, včlenenie sa do Cirkvi, nezmazateľný duchovný znak, sviatostné puto. Krstom sa stáva človek adoptívnym Božím dieťaťom.
Je srdcervúce, ak sa rozprávame s dieťaťom, alebo i dospelým, ktorý nebol pokrstený, neprijal ani sviatosť eucharistie či birmovku. Nevedia odpovedať na otázku, prečo neboli pokrstení. Pritom odpoveď je jasná – chyba rodičov. Lenže, žiaľ, nejeden rodič tiež nevie, čo znamenajú Ježišove sviatosti, o čo sú ochudobnení, o čo ochudobňujú svoje deti.
V tomto smere môžeme pomôcť najviac my, veriaci. Modlitbami, príkladným kresťanským životom, rozumným (nie násilným) vysvetľovaním životodarných poslaní Ježišových sviatostí. V nasledujúcich príhovoroch sa pozastavíme pri sviatosti eucharistie a birmovky a naše úvahy ukončíme pri sviatosti manželstva. V manželstve - uzatvorenom pred oltárom a správne chápanom ako zmysluplná sviatosť pre rodinu - spočíva najväčšia nádej na zlepšenie vzťahu ľudí a najmä detí k Pánovi.


Eva Pichlerová