Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Prvá svätá omša na prvom pôsobiskuPrvý júlový horúci deň bol prvou júlovou nedeľou a pre Skalicu veľký sviatok. Novokňaz,
rodák zo Stupavy, páter Ivan Barus slávil svoju prvú svätú omšu v novom pôsobisku. Do
Skalice ho pridelili za kaplána spolu s Radom Šaškovičom. Naši bratia a sestry v Kristu
oboch kaplánov srdečne privítali a prejavili radosť zo spoločnej práce a porozumenia. Radosť
a porozumenie sme zažili hneď po svätej omši, pred kostolom, kde si malí a veľkí Skaličania
pochutnali na občerstvení, ktoré sme im my, farníčky zo Stupavy pripravili. Aj týmto
spôsobom sme odprevadili Ivana Barusa do jeho prvého pôsobiska. Božie milosrdenstvo
a Matka Božia Mária nech sú pomocou, oporou i ochranou obom kaplánom. (mm)