Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Občasník sv. Jozefa


Milí farníci a návštevníci tejto internetovej stránky, ponúkame vám nové číslo nášho farského časopisu Občasníka sv. Jozefa k príležitosti vstupu do kňazskej služby pána diakona Ivana Barusa.
Občasník si môžete stiahnuť v súbore dolu alebo prečítať jednotlivé články na našej internetovej stránke. (Hlavná stránka → Náš farský časopis → Občasník sv. Jozefa).