Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Farské spoločenstvo detí - Stupaváčik


V súčasnosti, ktorá vyvíja neúprosné tlaky na rodinu a vývoj vzťahov vôbec, je veľmi ťažké usmerniť, či správne nasmerovať deti a mladých na ceste životom.

Spoločenstvo Stupaváčik funguje už niekoľko rokov a počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami. No takým hlavným cieľom bolo vždy vytvoriť z detí zdravé fungujúce spoločenstvo so spoločnou túžbou hlbšie poznať Pána Boha. Prostredníctvom hier a aktivít sa snažíme deťom ukazovať, ako sa dá plnohodnotne a zdravo využiť voľný čas.
Spoločne s deťmi sa rozprávame o ich starostiach ale i radostiach, učíme sa navzájom sa prijímať a pritom objavovať dary v ľuďoch okolo nás. Je pre nás veľkou radosťou pozorovať, ako sa medzi deťmi vytvárajú priateľstvá, ktoré dúfame, že im raz budú oporou. Už sv. Tomáš Akvinský tvrdil, že každá správna aktivita, či už materiálna, alebo duchovná, je užitočná. Preto by sme na tomto mieste chceli zo srdca poďakovať pani Stachovej a celej Katolíckej Jednote, ktorá nás podporuje svojimi finančnými prostriedkami, bez ktorých by boli mnohé naše aktivity nerealizovateľné. Taktiež veľká vďaka patrí nášmu pánovi farárovi, ktorý naše stretnutia sprevádza modlitbami a je nám tak duchovnou oporou.

Na záver by sme však chceli poďakovať Pánu Bohu za pomoc a ochranu pri našich každodenných povinnostiach.

Viac si o nás a našej aktivite sinájdete na našej internetovej stránke
http://stupavacik.webnode.sk

Niektoré fotky z našich starších akcii si môžete pozrieť na tomto linku.

Vaši Animátori :)