Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Pastoračné centrum - lego výstava

Published in

Na žiadosť našich farníkov Vám ponúkame tento oznam o lego výstave, ktorý si môžete pozrieť v pripojenom plagáte v súbore .pdf