Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Niekoľko zaujímavých a pravdivých informácií o Halloween - má i dôsledky?


Na tomto mieste vám ponúkame niekoľko liniek, kde sa môžete dočítať o histórii, zameraní a dôsledkoch Halloweenu, zvlášť na deti.

Zdroje:
1. Katolícke noviny č. 43 v r. 2011

2. Svedectvo rodičov - Prečo neslávime Halloween
http://www.rodinka.sk/vazne-veci/zamysleni/neslavime-halloween/

3. Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween - článok z kresťanského portálu Christ-net
http://www.christ-net.sk/node/244

4. Konkrétne svedectvo jednej udalosti z USA a oslavy "strašidiel a hrôzy". http://www.24hod.sk/tinedzerka-sa-v-halloweenskom-dome-takmer-obesila-cl...