Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Nájsť si čas na lásku pre duše v očistci

Published in

Milí priatelia!

Znovu prežívame sviatky Všetkých svätých a potom spomienku na všetkých verných zosnulých - to znamená na duše, ktoré sú v očistci. Pre všetkých z nás je to čas zvláštnej milosti, ktorú nám nebo ponúka, aby sme týmto dušiam pomohli. Na mnohých zomrelých si živo pamätáme, pretože nás s nimi spájala láska a skutočne sme s nimi v Božej láske spojení.

Môžeme im pomáhať nasledovne:
1. Získavať pre nich odpustky:

- 2.11 (v utorok): návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána - Otče náš a Verím v Boha, spolu so všeobecnými podmienkami,
- od 1. do 8. novembra (od pondelka do pondelka): nábožná návšteva cintorína a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých spolu so všeobecnými podmienkami.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: sv. spoveď (jedna stačí pre získanie všetkých odpustkov ak nepadneme do ťažkého hriechu), sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva), vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj všednému.

2. Dať za nich slúžiť sv. omšu a najlepšie je, keď sa na nej aj zúčastníme,
3. modliť sa za nich - odporúčame najmä modlitbu krížovej cesty a sv. ruženca,
4. obetovať za nich naše bolesti a utrpenia

Tieto duše zasa potom veľmi pomáhajú nám samotným, pretože nám oplácajú lásku, ktorú máme voči nim.

Všetko toto odporúčame odovzdávať cez ruky Panny Márie, cez ktorú k nám prúdia všetky milosti, pretože ona skutočne vie, kde a komu tieto milosti rozdeliť.

Prosíme, nájdite si skutočne čas a nepremárnite túto príležitosť, ktorú teraz máme. Je to Boží dar, ktorý si musíme vážiť.

Nech vám všetkým k tomu pomáha všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý a nech vás Panna Mária sprevádza.