Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Nová internetová stránka mojpribeh.sk vrámci bratislavských misií

Published in

Milí členovia farnosti Stupava!

Chcem vám dať do pozornosti internetovú stránku, ktorá bola vytvorená pri príležitosti bratislavských misií, a na ktorej môžete nájsť zaujímavé svedectvá o tom, ako sa mnohí ľudia osobne stretli s Bohom. www.mojpribeh.sk Tieto misie sa dotýkajú aj našej farnosti, keďže sa nachádza v blízkosti Bratislavy a mnohí z vás tu aj pracujú alebo študujú. Prajem vám pekné čítanie a tak isto i to, aby sa Pán Boh dotkol i vášho srdca prostredníctvom týchto príbehov.

Ivan - bohoslovec