Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Všetko najlepšie pánovi farárovi vdp. Félixovi Mikulovi k 60.-tym narodeninám

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Pán farár našej farnosti sa v týchto dňoch, 1. júna 2010 dožíva jubilea 60-tych narodenín. Preto mu prajeme všetko dobré, veľa Božieho požehnania, darov a svetla Ducha Svätého pri práci vo farnosti a starostlivosti o duše svojich farníkov. Tak isto pripájame aj prosbu o ochranu Panny Márie, patrónky Slovenska, aby ho sprevádzala na všetkých cestách a dodávala mu silu do služby, ktorú v našej farnosti vykonáva.

Toto prianie píšeme v mene všetkých farníkov a zároveň všetkých povzbudzujeme ešte k intenzívnejšej modlitbe za neho.

farníci zo Stupavy