Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Opekačka na farskom dvore

Published in

Pozývame Vás na rodinnú opekačku spojenú so športovým dňom na farskom dvore 23. mája 2010 o 15,30 hod.
Prineste si dačo dobré na opekanie.

OZ Rodičia deťom Stupavy a farský úrad