Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Užitočné - slobodný software - aký a kde + ako si chrániť vlastný počítač

Published in

Ponúkame vám niekoľko dobrých typov na software, ktorý môžete využiť zadarmo, teda je voľný - free, a to v rôznych oblastiach. Zíde sa v tých prípadoch, kedy nemáme, resp. nechceme investovať do drahých SW, ale potrebujeme niektoré konkrétne SW.

Kliknite na stránku http://www.christ-net.sk/foss

Tak isto si môžete pozrieť, ako je potrebné si chrániť vlastný počítač.

Navštívte: http://www.christ-net.sk/security