Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Súťaž v kreslení pre deti

Published in

Milé deti,
farský úrad Stupava spolu s OZ Rodičia deťom Stupavy vyhlasuje súťaž pre malých maliarov v našej farnosti.

Téma: Moja mamka

Podmienky súťaže: do 07. 05. 2010 nakresli alebo namaľuj tvár /celú postavu Tvojej mamky ľubovoľnou technikou na formát A/4 a väčší. Zo zadnej strany napíš svoje meno, vek a prines svoj obrázok 7. mája od 16,00 – 17,30 hod na pastoračné centrum alebo pani katechétke Márií Markovičovej do školy.

Všetky práce budú vystavené na pastoračnom centre a najkrajšie, ktoré vyberie porota, budú i ocenené a to v nedeľu 9. mája na Deň matiek o 15,30 na pastoračnom centre.